Asiakasreferenssi Avario Oy – yhteistyötä arkkitehtitoimiston kanssa

Rakennusliike Tikakoski ja arkkitehtitoimisto Avario ovat tehneet jo vuosia sujuvaa ryhmätyötä hoiva- ja päiväkotirakentamisen saralla.

Arkkitehti Matti Haikola Pateniemen päiväkodin työmaalla
Arkkitehti Matti Haikola on tyytyväinen yhteistyöhön rakennusliike Tikakosken kanssa.

Oululaislähtöinen Avario Oy on valtakunnallisesti toimiva arkkitehtitoimisto, joka on erikoistunut päivä- ja hoivakotien sekä koulurakennusten suunnitteluun. Yhteistyö Rakennusliike Tikakosken kanssa alkoi kuutisen vuotta sitten, kun Avarion pitkäaikainen asiakas valitsi Tikakosken kumppanikseen.

”Olimme suunnittelijana Turun seudulla eräässä päiväkotikohteessa, jossa Tikakoski toimi urakoitsijana. Sen jälkeen olemme toteuttaneet lukuisia julkisen ja yksityisen sektorin hankkeita yhdessä”, kertoo Avarion toimitusjohtaja, arkkitehti SAFA Matti Haikola.

Hankkeita on sittemmin tehty ympäri Suomen, niin asiakkaan välityksellä, eri kilpailutusten kautta tai suorana yhteistyönäkin. Joukkoon mahtuu useita päivä- ja hoivakoteja.

Onnistuneena esimerkkinä Haikola mainitsee 60-paikkaisen hoivakodin, joka toteutettiin Rauman kaupungille.

”Työmaa vietiin läpi pääasiassa vuoden 2019 aikana ja kohde valmistui helmikuussa 2020. Yhteistyö sujui hyvin kaikkien eri osapuolten kanssa.”

Toisena kohteena Haikola nostaa esiin Turun kaupungille tehdyn päiväkotihankkeen, jonka kilpailutuksen Tikakoski ja Avario voittivat yhdessä. Hanke toteutettiin KVR-urakkana muutama vuosi sitten.

”Kohde on ehtinyt olla jo kunnolla käytössä, ja saimme yhdessä aikaan päiväkodin, johon kaupunki on ollut tyytyväinen.”

Aiheeseen erikoistuminen tarjoaa monia etuja

Hoiva- tai päiväkotihankkeen tai koulurakennuksen onnistumiselle on iso merkitys sillä, että arkkitehti on perehtynyt tiettyyn rakennustyyppiin ja sen suunnitteluun. Hänen pitää myös tuntea rakennuksen käyttäjän tarpeet. Avariolla on tällä hetkellä viisi arkkitehtiä, jotka tekevät tiiviimpää yhteistyötä Tikakosken kanssa.

”Tietyt henkilöt meillä ovat vihkiytyneet hoivakoti- ja päiväkotisuunnitteluun. Toki katsomme toimiston sisällä myös sitä, millä tiimillä on sopivasti aikaa tarttua hankkeisiin”, Haikola toteaa.

Toimitusjohtaja on itsekin toiminut pääsuunnittelijana useassa Tikakosken hankkeessa.

”Silloin minulla on myös vetovastuu koko tiimin työn vetämisestä. Eli se tarkoittaa, että huolehdin luovan työn ohella aikataulutuksista, koordinoinnista sekä rakennuslupien ja muiden lausuntojen hakemisesta.”

Yhteinen työhistoria helpottaa joka tapauksessa tekemistä ja sujuvoittaa hankkeen etenemistä.

”Olemme tulleet henkilötasolla tutuiksi tikakoskelaisten kanssa ja oppineet tuntemaan toistemme työtavat”, kiittelee Haikola.

Asiakkaalle paras urakkamuoto

Rakennushankkeet käynnistyvät useasti KVR-kilpailutusten kautta. Hankkeet ovat Matti Haikolan mukaan muuttuneet viimeisten viiden vuoden aikana.

”KVR-urakka on tilaajalle selkeä, joten se on varmasti yksi syy, miksi urakkamuoto on yleistynyt niin kuntien kuin yksityistenkin tilaajien puolella. Toki se vaatii tilaajalta osaamista ja perehtymistä asiaan. Usein käytetään myös jaettua urakkaa. Loppuasiakas valitsee luonnollisesti heille parhaan urakkamuodon.”

Haasteena Haikola näkee aikataulujen kiristymisen: 

”Tilaaja haluaa usein lyhentää aikataulua. Kannattaa kuitenkin harkita, onko viisasta vähentää suunnitteluun käytettyä aikaa. Silloin kasvavat myös riskit, tuleeko lopputuloksesta hyvä.”

Pari lisäkuukautta toisivat Haikolan mukaan valtavasti lisää joustavuutta työhön, mutta tilaajapäässä on useita syitä siihen, miksi aikataulut ovat niin tiukkoja. ”Tuska on usein yhteinen”, toteaa Haikola.

Dynaaminen meininki

Matti Haikola pitää yrityksensä kilpailuetuina joustavuutta, ketteryyttä ja valtakunnallisuutta.

”Pyrimme tarttumaan nopeasti uusiin urakoihin, olemaan eri osa-alueilla laadukas ja yhteistyökykyinen toimija sekä hoitamaan julkisten ja yksityisten hankkeiden suunnittelua.”

Kilpailutuksissa Avarion ja Tikakosken yhteisiä vahvuuksia ovat kustannustehokkuus ja ketteryys.

”Yhdessä olemme oivallinen yhteistyökumppani tilaajille, jotka toivovat aktiivista yhteistyötä. Osallistumme kilpailutuksiin varmasti jatkossakin myös Tikakosken kanssa.”

Tikakosken kanssa yhdessä toimiminen on ollut Haikolan mukaan sujuvaa. Hän kiittelee Tikakosken organisaation nopeaa reagointi- ja päätöksentekokykyä.

”Tykkään Tikakoskella erityisesti siitä, että he tarttuvat asioihin ja heillä on dynaaminen eteenpäin menemisen meininki”, Matti Haikola tiivistää.