Meillä on muutoksen avaimet

Uusien rakennusten on parannettava hyvän elämisen edellytyksiä. Siksi ne täytyy suunnitella ja toteuttaa huolellisesti ja vastuullisesti, ympäristöä ja ilmastoa kunnioittaen.

Havas palvelukorttelin havainnekuva.

Tavoitteenamme ovat hiilineutraalit rakennushankkeet

Esimerkiksi HYVÄN OLON -päiväkotiemme suunnitteluvaiheessa pyrimme hyvän ja tehokkaan tilasuunnittelun lisäksi minimoimaan tuotesidonnaiset ilmastopäästöt sekä energiankäytön hiilijalanjäljen käyttämällä uusiutuvia energiamuotoja.

Aurinko- ja maalämpömahdollisuus, viilennys, energiatehokkaat ikkunat, vettä ja energiaa säästävät kalusteet, käytön mukaan säätyvä ilmanvaihto ja energiaa säästävä valaistus ovat esimerkkejä nykytekniikan suomista mahdollisuuksista, joilla tasapainotamme ihmisten ja ympäristön tarpeet. Käytämme työmaillamme alkuperätakuumerkittyä ja 100% uusiutuvasta energiasta tuotettua sähköä.

Muuntojoustavuus jatkaa elinkaarta

Suunnittelun lähtökohtana on kiinteistön koko elinkaari ja kokonaiskustannukset. Turvalliset rakenneratkaisumme luovat rakennukselle pitkän elinkaaren, joka turvataan käyttövaiheen huolellisella kunnossapidolla.

Käyttötarpeiden muuttuessa tulevaisuuden vaatimukset huomioiden suunnitellut tilat ovat helposti muunnettavissa ja laajennettavissa uusien tarpeiden mukaisiksi. Muuntojoustavat rakenneratkaisumme mahdollistavat sen. 

Salo kohde. Sisäkuva.

HYVÄN OLON -laadun rakennuspalikat

Älykäs kiinteistö

Nykyaikainen, tulevaisuutta silmällä pitäen suunniteltu rakennus on ympäristöystävällinen, energiatehokas ja älykäs.

Viihtyvyys

Asukkaiden, asiakkaiden ja henkilökunnan viihtyminen on suunnittelijoillemme aina etusijalla. Haluamme, että Vestera-rakennuksissa on hyvä olla, ja että toteutettu kohde on kaikkien osapuolten mielestä hyvä valinta.

Turvallisuus

Turvallisuus luo viihtyisyyttä ja rentoutta sekä työn, leikin, oppimisen ja elämisen iloa. Vestera-kohteissa on hyödynnetty aktiivisesti turvallisuutta lisääviä ratkaisuja.

Hyvä sisäilma

Vietämme valtaosan ajastamme sisätiloissa. Me Vesteralla haluamme, että suunnittelemissamme kohteissa hyvinvoinnin perustana on puhdas sisäilma.

Luonnonläheisyys

Avarat tilat, raikkaan rauhalliset sisustusratkaisut, hallittu äänimaailma ja fiksut valaistusratkaisut luovat ympäristön ja ilmapiirin, jossa on yksinkertaisesti hyvä olla.

Muuntojoustavuus

Rakennusten tehtävät ja käyttäjien tarpeet voivat muuttua yllättävän nopeasti. Tulevaisuuden vaatimukset huomioiden suunnitellut Vestera-tilat ovat helposti muunnettavissa uusien odotusten mukaisiksi.

Laatusertifioitua osaamista

Vesteralla on arvostettu RALA-laatusertifikaatti, joka todentaa yrityksen laadunhallintajärjestelmän. Sertifikaatti on myönnetty vain noin 5 prosentille suomalaisista rakennusalan yrityksistä.

Asiakkaillemme ja muille yhteistyökumppaneillemme RALA-sertifikaatti merkitsee, että tekninen osaamisemme ja sen resurssit on tarkasti todennettu, toimintajärjestelmämme on saanut julkisen vahvistuksen ja laadunhallintamme taso voidaan kiistatta osoittaa.

Luotettava kumppanisi

RALA-arvioinnissa on huomioitu keskeiset toimintatavat sekä myös asiakkaan kannalta tärkeät, sopimusosapuolen toiminnalle asettamat vaatimukset ja odotukset. RALA-sertifioinnilla yritys osoittaa myös, että se kehittää toimintatapojaan järjestelmällisesti edelleen. Sertifikaatin myöntää Rakentamisen Laatu RALA ry, ja sertifioinnin ehtojen täyttyminen tarkistetaan seuranta-arvioinnilla kerran vuodessa.Vesteralla on myös RALA-pätevyys. Tämän lisäksi kuulumme Vastuu Group Oy:n Luotettava Kumppani -ohjelmaan

RALA-sertifiointi on ISO-järjestelmän pohjalta suomalaisen rakennusalan erityistarpeisiin räätälöity puolueeton sertifiointimenettely, joka perustuu yrityksen johtamisjärjestelmän jatkuvaan arviointiin.