HYVÄN OLON
-palvelukorttelit

Palvelukortteli on esteetön ja yhteisöllinen rakennusmuoto. Sitä voidaan kutsua myös hybridirakennukseksi, joka yhdistää monia palveluita ja sukupolvia.

Rakentamamme palvelukorttelit ovat toimiva ratkaisu yhteiskunnassamme, jossa ikääntyvien osuus väestöstä kasvaa. Palvelukorttelit lisäävät alueen vetovoimaa, yhteisöllisyyttä ja tekevät ikääntyneiden sekä muiden asukkaiden elämästä vaivatonta.

Palvelukorttelit ovat tulevaisuutta, joka rakennetaan nyt

Suunnittelemamme palvelukorttelit ovat palvelukeskittymiä, jotka sulautuvat osaksi asukkaiden yhteisöä. Korttelissa sijaitsevat käyttäjäryhmien tarvitsemat palvelut, kuten esimerkiksi päiväkoti, hoivakoti, kauppa, ravintola, lääkäripalvelut ja harrastetilat. Palvelukorttelin asunnot voivat olla omistusasuntoja tai vuokralla.

Synergiaetuja palvelukorttelin toimijoille

Eri toimijat ja kumppanit saavat hyötyä palvelukorttelin synergiaeduista. Kun palvelut ja tilat ovat lähellä toisiaan, voivat tilat palvella yhteistoimintatiloina useita eri käyttäjäryhmiä. Esimerkiksi pihan hirsinen saunamaailma, kuntoilutilat, ravintolapalvelut ja yhteiset harrastetilat voivat hyötyä merkittävästi sijainnista palvelukorttelissa.

Sukupolvet kohtaavat palvelukorttelissa

Palvelukorttelit tarjoavat virikkeellisen ympäristön niin lapsille kuin ikääntyvälle väestölle. Eri ikäluokat voivat elää sopuisaa rinnakkaiseloa toinen toisensa elämää rikastuttaen.

Yhteisöllinen, virikkeellinen ja monipuolinen palvelukortteli syntyy yhdessä asiakkaan kanssa

Katso videolta, miten elämä sujuu Turkuun valmistuneessa Palta-palvelukorttelissa. Korttelissa on 60 lapsen päiväkoti ja 25 ikääntyvän hoivakoti, joissa eletään rinnakkain hyvää arkea.

Oulun Kaijonharjuun nousevan lähimmäiskorttelin rakennustytöt alkavat vuonna 2024.

Näin rakennamme HYVÄN OLON -palvelukorttelin

 1. Lähtötilanne: tarkastelemme alueen väestörakennetta ja asumispalveluita
 2. Palvelutarpeen kartoitus: kuulemme kunnan ja kaupungin päättäjien toiveet palveluista
 3. Palvelukorttelin kokoaminen: yhdistämme kunnan palvelutarpeita vastaavat toimijat palvelualustalle
 4. Toteutus: huolehdimme palvelukorttelin toteuttamisesta avaimet käteen-palvelukonseptin mukaisesti

Edut ja hyödyt kunnalle HYVÄN OLON -palvelukorttelista

 • Kunnan palvelutarpeisiin räätälöidyt ratkaisut oikealla paikalla
 • Lisää verotuloja, elinvoimaa ja uusia työpaikkoja
 • Uusien lähipalveluiden parempi saatavuus ja valikoima
 • Mahdollisuus uudistaa ja korjata palveluverkkoa

u003ch3u003ePalvelukorttelissa on elämääu003c/h3u003ernMuunneltavuus mahdollistaa monipuolisen tilankäytön: harrastus- ja liikuntapalveluja.

Liikunta- ja päivätoimintapalveluita lähialueen senioreille.

Sisäpihan hirsisaunamaailma tarjoaa virkistysmahdollisuuden lähialueen asukkaille ja senioreille.

Esimerkkejä HYVÄN OLON -palvelukorttelin mahdollisuuksista

 • Palvelukorttelin toteutus tontin kaavamääräyksen ja rakennusoikeuden mukaisesti
 • Tyypillisesti 3–6-kerrosratkaisuja
 • Pysäköinti kannen alla tai piha-alueella tontin sijainnista ja koosta riippuen
 • Ikääntyvien asumispalvelut ja päivätoiminta
 • Itsenäinen senioriasuminen
 • Tavallinen vuokra-asuminen
 • Hoiva- ja lääkäripalvelut
 • Varhaiskasvatuspalvelut
 • Kauppa- ja liiketiloja katutasossa
 • Kahvila- ja ravintolapalvelut
 • Liikunta- ja hyvinvointipalvelut

Suunnitellaan yhdessä

Toimintaamme ohjaa ajatus siitä, että laadukkaan suunnittelun ja rakentamisen keskiössä on ihminen. Kuuntelemme tarkasti loppukäyttäjiä.

Antti Kurkela
Varatoimitusjohtaja

Pasi Karsikas
Maanhankintapäällikkö