Asiakasreferenssi: maarakentamisen osaamista tarjoava PohjanTeko

Sujuvaa yhteistyötä toista kuunnellen

Maarakentamisen projektinjohtotyötä tekevä PT PohjanTeko on tehnyt yhteistyötä rakennusliike Tikakosken kanssa viiden vuoden ajan. Kokemukset ovat olleet myönteisiä puolin ja toisin.

PT PohjanTeko on vuonna 2014 perustettu maarakentamisen projektinjohto- ja asiantuntijaorganisaatio. Yritys tarjoaa maarakentamisen palveluita rakennusliikkeille yhdellä kokonaishinnalla, mikä helpottaa rakennusliikkeitä kohteiden kokonaisbudjetin ennustettavuudessa ja kustannusten hallinnassa. Vuodesta 2018 yritys on toiminut DEN Finland Oy:n alaisuudessa käyttäen brändinimeä PohjanTeko.

– Palvelemme kumppaneitamme kuitenkin alkuperäisen ajatuksemme ja palvelulupauksemme mukaan, kertoo myyntijohtaja Timo Sääskilahti.

Traktori maanrakennustyössä

Yhteistyö rakennusliike Tikakosken kanssa alkoi vuonna 2014 suositusten kautta.

– Meitä pyydettiin olemaan yhteydessä Tikakoskeen, joka koki yhteistyön sellaisena mahdollisuutena, jota kannatti lähteä kokeilemaan. Siitä lähtien olemme toteuttaneet projekteja yhdessä, kiittelee Sääskilahti.

Yhteistyö on ollut välillä tiiviimpää, välillä hiljaisempaa, mutta kokemukset ovat olleet myyntijohtaja Sääskilahden mukaan hyviä:

– Yhteistyö rakennusliike Tikakosken kanssa toimii hyvin. Tarjoamme heille laadukasta maarakentamisen osaamista ja tehokasta toteuttamista siten, että se sopii heidän toimintatapaansa ja budjettiinsa. Maarakentamisessa ei ole sellaisia haasteita, joihin emme yhdessä löytäisi ratkaisuja.

Erilaisia kohteita ympäri Suomen

Käytännössä yhteistyö etenee niin, että Tikakoskelta lähetetään PohjanTeolle tarjouspyyntö, jossa on rajattu urakan sisältö ja siihen kuuluvat asiat. Yritys tekee oman vastatarjouksensa rakennusliikkeelle urakkarajaliitteineen.

– Jos tarjouksemme miellyttää heitä, tapaamme urakkaneuvotteluissa, joissa käymme yhdessä läpi tarjouksen sisältöineen, teemme siihen pyydetyt muutokset ja kirjoitamme urakkasopimuksen. Tämän jälkeen aloitamme työt sovitun aikataulun mukaisesti yhteisen päämäärän saavuttamiseksi, kertoo Sääskilahti.

Hankkeiden kesto vaihtelee kohteiden kokoluokan mukaan 6–12 viikkoon. PohjanTeko on saanut olla kumppanina viiden vuoden aikana useissa Tikakosken toteuttamissa hankkeissa ympäri Suomen.

– Nummelaan valmistunut kehitysvammaisten palvelukoti on loistava esimerkki siitä, miten yhteisiin tavoitteisiin ja aikatauluihin sitoutuminen auttoivat saavuttamaan loistavan lopputuloksen, kehuu Sääskilahti.

Taitoa kuunnella ja kehittää toimintaa

Yhteistyötä on kehitetty vuosien aikana, ja mahdollisiin ongelmiin on pyritty löytämään ratkaisuja yhdessä. Myyntijohtaja Sääskilahden mukaan rakennusliike Tikakoskea on helppo suositella yhteistyökumppaniksi.

– Tikakoskella on osaavaa henkilöstöä, joilla on tietotaitoa hoitaa erikokoisia ja erilaisia, myös vaativiakin, kohteita. Heillä on myös taitoa kuunnella yhteistyökumppaniaan ja kehittää omaa toimintaansa kumppaneilta saadun palautteen kautta, kiittelee myyntijohtaja Sääskilahti.

Millaista yhteistyötä on suunnitteilla tulevaisuudessa?

– Toivon, että olemme pystyneet osoittamaan Tikakoskelle osaamistamme yhteistyömme kautta. Ja saamme olla jatkossakin toteuttamassa tulevia kohteita yhdessä heidän kanssaan, myyntijohtaja Timo Sääskilahti summaa.

www.pohjanteko.fi