Esittelyssä uusi, muunneltava HYVÄN OLON -päiväkotikonsepti

HYVÄN OLON -päiväkotiratkaisumme tarjoaa innovatiivisen ja kustannustehokkaan vaihtoehdon monenlaisiin päiväkotitarpeisiin.  

Me Tikakoskella haluamme tarjota asiakkaillemme vain parasta. Uusimpana innovaationamme esittelemme HYVÄN OLON -päiväkotiratkaisun, jonka olemme suunnitelleet kaikkien päiväkodin käyttäjien eli lasten ja henkilökunnan hyvinvointia ajatellen.

Olemme laatineet eri asiakastarpeita kuunnellen sekä yli sadan toteuttamamme kohteen kartuttaman tietotaidon perusteella päiväkotikonseptin, joka sisältää mielenkiintoisia ja innostavia tiloja sekä uusia toimintaratkaisuja vastaamaan varhaiskasvatuksen vaihtuviin tarpeisiin. Konseptin leikkimielisenä työnimenä kulkee tässä vaiheessa Tetris. Nimi kuvastaa mielestämme hienosti sitä, miten tilat ovat koottavissa eri kokoisista palasista asiakkaidemme tarpeiden mukaisesti.

HYVÄN OLON -päiväkodin tilan pohjana on yhteisten tilojen paketti. Siihen lisätään lasten tilat, jotka koostuvat moduuleista lasten ryhmäkoon mukaan. Kotipesän koko vaihtelee 21 lapsesta 42 lapseen. Koko päiväkodin neliömäärä muodostuu yhdistämällä yhteiset tilat lasten tiloihin, jolloin päiväkodissa voi toimia neljä, viisi tai kuusi ryhmää. Ryhmiä voidaan tulevaisuudessa myös liittää lisää HYVÄN OLON -päiväkotiin tarpeen mukaan.

Suunnitelmiemme taustalla on Tikakosken moniammatillinen konseptikehitysryhmä, johon kuuluu niin rakennusinsinöörejä ja arkkitehtejä kuin markkinoinnin ja suunnittelunohjauksen ammattilaisiakin.

Koko päiväkotipaletti huomioiden

HYVÄN OLON -päiväkotiratkaisussa olemme kiinnittäneet erityistä huomiota rakennuksen:

  • puhtaaseen sisäilmaan
  • hallittuun ja miellyttävään ääniympäristöön
  • muuntojoustaviin rakenteisiin
  • älykkääseen energiatehokkuuteen
  • arkipäivän käyttömukavuuteen ja tilojen toimivuuteen.

Sisäilman suhteen huomioimme erityisesti sisäilman laadun mittauksen ja käyttäjänäytöt, jäähdytyksen sekä päästöttömät M1-materiaalit. Ääniympäristön suhteen nostamme esiin kaikkien tilojen akustiikkakaton sekä tilat erottavan äänieristyksen, joka lisää tilojen viihtyvyyttä. Esimerkiksi lasten lepohuoneet on rauhoitettu ryhmätilojen ääniltä.

Seinissä käytämme sisäpuolen siirtoseiniä ja tiiviitä PU-seinärakenteita. Emme käytä höyrysulkumuovia, jotta voimme välttää mahdollisten kosteusongelmien syntymisen. Yläpohjassa suosimme tiivistä PU-rakennetta sekä muunneltavaa alakattorakennetta.

Käytämme lattioissa liimattomia lattiarakenteita hyvän sisäilman vuoksi. Esteetön kulku on päiväkodeissamme itsestäänselvyys. Teemme kohteisiimme tuulettuvan alapohjan, jotta voimme välttää mahdolliset kosteusrasitukset ja viemäröinti on muunneltavissa.  

Älykäs energiatehokkuus tarkoittaa meille sääennusteiden mukaan ennakoivaa lämmitystä, sisäilman hiilidioksidimittauksen mukaan ohjautuvaa ilmanvaihtoa, vettä ja energiaa säästäviä kalusteita, aurinkopaneeleita ja maalämpöä sekä sähkölukkoja ja valvontajärjestelmiä.

HYVÄN OLON -päiväkotikonseptiin kuuluva liikuntasali on muunneltava tila.

Tärkeitä elementtejä HYVÄN OLON -päiväkotiratkaisussa ovat muun muassa:

  1. Liikuntasalitila, joka sisältyy jokaiseen HYVÄN OLON -päiväkotiin. Iso joustava yhteiskäyttötila kotikeittiöineen toimii myös juhlatilana, lasten keittiötaitojen ja leipomisen harjoittelun tilana tai ruokasalina. Tilaa voi myös vuokrata ilta-aikoina alueen asukkaille harrastus- ja kokoontumiskäyttöön. Tärkeintä tilassa on sen muunneltavuus erilaisiin tarpeisiin.
  2. Monitoimitila tai rauhallinen teematila, joka sopii erinomaisesti esimerkiksi lasten vasu-keskusteluille vanhempien ja henkilökunnan välillä.
  3. Henkilökunnan oma tila, jossa on mahdollisuus myös virkistäytymiseen.
  4. Pienet kotoisat leikki- ja lukutilat päiväkodin sisällä, jotka tarjoavat lapselle hengähdystauon hektisen päiväkotipäivän lomassa.

Terve päiväkoti -malliston opit käyttöön

Olemme lanseeranneet jo vuonna 2017 Terve päiväkoti -malliston, jonka kulmakiviä ovat rakennuksen hyvä sisäilma, tilojen muunneltavuus ja energiatehokkuus. Jo vuodesta 2017 saakka olemme panostaneet toteuttamissamme päiväkodeissa rakennusten ilmanvaihtoon ja LVI-tekniikkaan sekä tarkkailleet sisäilman laatua hiilidioksidiarvojen osalta. Toteuttamamme päiväkodit ovat olleet myös helposti muunneltavia.

HYVÄN OLON -päiväkotiratkaisu hyödyntää Terve päiväkoti -mallistosta saamiamme kokemuksia ja oppeja ja tarjoaa niiden lisäksi roppakaupalla viihtyisyyttä kaikille päiväkodin käyttäjille.

Tikakosken arvot – toimitusvarmuus, innovatiivisuus, kustannustehokkuus ja avoimuus – ovat myös uuden konseptimme taustalla. Emme toteuta vain rakennettavaa konseptituotetta, vaan tuotteen, joka nivoutuu koko arvoketjuumme. Haluamme tehdä päiväkodin valinnasta mahdollisimman helppoa.

Haluamme ratkaisun avulla tarjota päiväkodin arkea helpottavia elementtejä. Olemme suunnitelleet tilaratkaisut niin, että ne ovat asiakkaalle kustannustehokkaita ja muuntojoustavia. Kohde on innovatiivinen ja arkkitehtonisesti mielenkiintoinen. Tilat ovat muunneltavia ja myöhemminkin helposti laajennettavia. Konseptikohteen etuja ovat myös hankkeen läpinäkyvyys ja prosessin helppous.

HYVÄN OLON -päiväkodin piha-alue on monipuolinen ja tilava.

Pystymme tarjoamaan asiakkaillemme nopeasti useamman eri vaihtoehdon, koska konsepti toimii eri moduuleilla. Pystymme esittelemään jo ensimmäisessä tapaamisessa 2–3 vaihtoehtoa hintoineen lapsitarpeen ja ryhmäkoon mukaan. Tällä tavoin säästämme kustannuksia ja nopeutamme kohteen valmistumista.

Konseptin myötä tarjoamme asiakkaidemme käyttöön Tikakosken henkilökunnan osaamisen, tiedon ja perehtyneisyyden sadan toteuttamamme kohteen kokemuksella. Meille on tärkeää tunnistaa asiakkaidemme tarpeet ja vastata niihin kustannustehokkaasti, innovatiivisesti, toimitusvarmasti ja avoimesti.

Tikakoski-rakennus on hyvä päätös.

Mukavaa toukokuun jatkoa!