Helmikuun vieraskynä: myyntijohtajan terveiset

Millaiset tekijät vaikuttavat uuden asunnon valintaan?

Uuden kodin hankinnassa on tyypillisesti pidetty tärkeänä asunnon sijaintia ja asunnon hintaa. Myös uuden kodin pohjaratkaisun toimivuus sekä rakentajan maine ja luotettavuus ovat asunnon valintaan vaikuttavia asioita.

Muita ostopäätökseen vaikuttavia tekijöitä ovat ainakin alueen infrastruktuuri eli palvelut ja rakenteet. Tekniseen infrastruktuuriin kuuluvat muun muassa alueen liikenneverkot, kun sosiaalinen infrastruktuuri pitää sisällään niin julkiset kuin yksityisetkin palvelut. Asukkaita kiinnostaa, millainen pyörätieverkosto alueella on ja onko alueella jo oma päiväkotinsa ja koulunsa. Myös se kiinnostaa, miten paikallisliikenne kulkee tai onko asuinalueella vielä omaa kauppaa.

Uusina houkuttimina toimivat nykyään myös asuinalueisiin liitettävät mielikuvat. Tuoreiden tutkimusten mukaan kaupunginosat tarvitsevat omat brändinsä, jotka näkyvät suoraan asunnonostomarkkinoilla.

Valveutuneempia kuluttajia

Me Tikakoskella olemme kiinnittäneet huomiota uuden asunnon valintaan liittyviin seikkoihin jo yrityksen alkumetreiltä saakka. Perinteiset asunnonvalintakriteerit ovat kulkeneet koko ajan mukana työssämme, mutta olemme nostaneet rinnalle uusia kriteerejä, jotka ovat kestävän kehityksen mukaisia.

Nykytrendin mukaan asuntojen koot ovat pienentyneet, etenkin suuremmissa kaupungeissa. Turhia neliöitä ei haluta ympärille ja niistä ei haluta maksaa, koska liika tila tarkoittaa myös suurempaa hiilijalanjälkeä. Tiiviimpi asuminen on ekologisempaa, ja asukkaat optimoivat tarkemmin tilojensa tarpeen. Se vaikuttaa totta kai myös suunnitteluumme, koska haluamme tarjota asiakkaillemme tiloja, jollaisia he arvostavat ja tarvitsevat.

Kun hankimme tontteja uudiskohteillemme, vahvana ostokriteerinämme on alueen jo toimiva – tai ainakin suunnitteilla oleva – infrastruktuuri. Kun kaupat ja palvelut ovat lähellä, asukkailla on mahdollisuus liikkua pyörillä tai jalkaisin ja minimoida oman auton käyttöä pienillä välimatkoilla. Alueiden kartoituksessa ja valinnassa käytämme apuna kaupunkisuunnittelun, kaavoituksen ja kiinteistöalan ammattilaisia ja hyödynnämme heidän ammattitaitoaan.

Hyvänä esimerkkinä voi mainita Turun Yli-Maarian kaupunginosan, jonne aloitamme uuden asunto-osakeyhtiön rakentamisen. Taloyhtiöön tulee yhteensä 19 asuntoa, jotka valmistuvat elo-syyskuussa 2020. Yli-Maarian alueen infrastruktuuri on jo valmis. Kaupunginosassa on hieno uusi koulu ja toimiva paikallisliikenne, jonka pysäkit ovat lähellä asuntoja.

Uusimpia trendejä

Tänä päivänä puurakentaminen on yksi rakentamisen trendeistä. Teemme asuinrivitalomme aina puurakenteisina ja olemme toteuttaneet myös kokonaan hirrestä tehtyjä rakennuksia, esimerkiksi päiväkodin Iisalmeen. Moderni arkkitehtuuri on aina avainasemassa rakennuksiemme suunnitellussa.

Meille on tärkeää myös se, että asuntojen varustelutaso on tätä päivää ja asunnoissa on aina esimerkiksi valokuituliittymät. Selvitämme, miten esimerkiksi mobiililukitusta tai mobiiliohjattuja kylmälaitteita tai valoja voitaisiin hyödyntää kohteissamme, koska ne tarjoavat asiakkaillemme selkeää lisäarvoa asumiseen.

Myös ekologisuus on yksi toimintamme peruspilareista. Lähtökohtanamme on aina energiansäästö ja ekologisuus käyttökustannuksissa – onpa kyse rakenteisiin, lämmitysjärjestelmään tai ilmanvaihtoon liittyvistä ratkaisuista. Hyödynnämme käyttöenergiaa pienentäviä puurakenteita, jotka ovat tunnettuja ja hyväksi havaittuja. Tällöin ilmanvuoto on mahdollisimman pieni ja energiatehokkuus saadaan hyödynnettyä ja mitattua. Kun valitsemme lämmitysjärjestelmän, tutkimme aina myös mahdollisuuden maalämmön tai ilmavesilämpöpumpun käyttöön, jotta lämmitysmuoto olisi käyttäjälle mahdollisimman ekologinen ja kustannustehokas.

Teemme rakennusliikkeenä myös asuntojakaumasuunnittelua. Eli jos alueella on entuudestaan suuria asuntoja, mietimme, olisiko alueella tarvetta myös pienemmille asunnoille. Niissä vaikkapa isovanhemmat voisivat asua lähellä lastensa perheitä. Olemme pohtineet asiaa myös hoivakotirakentamisessamme, jolloin aikuiset lapset asuisivat lähellä ikääntyneitä vanhempiaan. Näin turvaverkko olisi kunnossa kumpaankin suuntaan.

Haluamme olla rakentamisessa ajan hermoilla ja tehdä asioita siten, että asiakkaamme saavat niistä lisäarvoa. Onpa kyseessä taloyhtiön yhteinen hyötypuutarha, viimeisin ilmanvaihtoon liittyvä innovaatio tai toimiva turvaverkosto.

Kaiken takana ovat arvot

Yrityksemme seisoo voimakkaasti arvojensa takana ja toimintamme on niiden mukaista. Toimitusvarmuus, innovatiivisuus, kustannustehokkuus ja avoimuus eivät ole meille sanahelinää, vaan ne ohjaavat työntekoamme käytännössä.

Myös hyvä asiakaspalvelu on meille kunnia-asia kaikessa työssämme. Kun asiakas tulee tarpeeksi ajoissa projektiin mukaan, pyrimme parhaamme mukaan huomioimaan hänen toiveensa muutostöissä. Siten hänellä on mahdollisuus vaikuttaa omannäköiseensä lopputulokseen.

Teemme koteja asiakkaillemme.

Jorma Juurikka
myyntijohtaja