Hirsirakentaminen on oivallinen vaihtoehto myös koulurakentamisessa

Toteutamme Pihkoon uuden hirsikoulun KVR-urakkana. Hirren etuja materiaalina ovat hyvä akustiikka ja sisäilma. Hirsikoulu avaa ovensa oppilaille ja opettajille syyslukukauden 2022 alussa.

Havainnekuva Pihkoon hirsikoulusta ulkoapäin

Hirsirakentaminen toimii myös koulurakentamisessa. Havainnekuva: Arkkitehtitoimisto Avario Oy.

Toteutamme Pihkoon hirsikoulun KVR-urakkana tontille, josta aiempi koulurakennus on purettu pois vuoden 2020 aikana. Rakentaminen käynnistyy keväällä 2021, ja koulu pääsee aloittamaan syyslukukauden 2022 upouusissa tiloissa.

Uudisrakennuksessa toimii kaksi esiopetuksen ryhmää sekä kuusi perusopetuksen luokkaa luokka-asteilla 1–5. Oppilasmäärän on arvioitu olevan yhteensä 125.

Hirsirakentamisella on Suomessa pitkät perinteet, koska hirsi on ollut helposti saatavilla oleva ja monenlaiseen rakentamiseen sopiva rakennusmateriaali. Moderni hirsiarkkitehtuuri on nostanut suosiotaan vuosi vuodelta. Hirrestä halutaan tänä päivänä rakentaa niin kouluja, päiväkoteja ja hoivakoteja kuin loma-asuntoja ja asuinrakennuksiakin.

Tietokoneohjattu teollinen esivalmistus takaa sen, että hirret voidaan työstää tarkasti oikeaan mittaansa, joka mahdollistaa myös suurempien rakennusten toteuttamisen. Hirsi on siis varsin oivallinen materiaali myös koulurakentamisessa.

Kotka mukana kehityksessä

Pihkoon vanhat 1950-luvulla ja 1970-luvulla rakennetut sisäilmaongelmista kärsineet koulurakennukset purettiin pois tontilta kesällä 2020. Pihkoon alueen alakouluikäiset lapset käyvät tällä hetkellä koulua väistötiloissa läheisessä Karhuvuoren koulussa.

Kotkan kaupungin teknisten palveluiden rakennuttajapäällikkö Ville Sunin mukaan kaupungin hankesuunnittelupäätöksenä haluttiin rakentaa nimenomaan hirsirakenteinen koulu Pihkoon alueelle.

”Koska puurakentamisella ja erityisesti hirsirakentamisella on maassamme pitkät perinteet, ja puurakentaminen on rantautunut yhä enemmän myös julkiseen rakentamiseen, halusimme kaupunkina olla mukana tässä kehityksessä”, korostaa Ville Suni.

Hirsirakennuksessa on hyvä hengittää

Hirsi on allergisoimaton luonnonmateriaali, jolla on antibakteerisia ominaisuuksia. Se kuuluu rakennusmateriaalina sisäilmastoluokituksen parhaaseen päästöluokkaan M1. Luokituksia ohjaa Rakennustietosäätiön sisäilmastoluokitus. Tutustu tarkemmin päästöluokitukseen.

Hirren eristyskyky tasaa tehokkaasti sisäilman lämpö- ja kosteustasapainovaihteluita, joten lukuisten tutkimusten mukaan hirsirakennuksissa on puhdas sisäilma. Eräiden tutkimusten mukaan se voi rakennusmateriaalina jopa ehkäistä allergioita.

Ihanteellisena huoneilman kosteutena pidetään noin 45 prosenttia. Liian kostea huoneilma altistaa bakteerien kasvulle ja liian kuiva huoneilma puolestaan ärsyttää hengitysteitä. 

Havainnekuva Pihkoon koulun sisätiloista, jossa on avointa tilaa ja luokkatilaa
Liikunta-, musiikki- ja monitoimitila muodostaa monipuolisen toiminnallisen kokonaisuuden koulun
jokapäiväisen käytön näkökulmasta. Havainnekuva: Arkkitehtitoimisto Avario Oy.

Jos ilman kosteus nousee hirsirakennuksen sisätiloissa, hirsi varastoi kosteutta sisäänsä. Kun ilma alkaa kuivua, hirsi luovuttaa kosteuden takaisin huonetilaan. Kosteus ei kulje hirren läpi, vaan hirsi varastoi ylimääräisen kosteuden pintarakenteeseensa, kuitenkin enintään noin viiden sentin syvyyteen. Sieltä kosteus vapautuu takaisin huoneilmaan heti, kun kosteutta tarvitaan. Hirren yksiaineinen rakenne vähentää siis myös todennäköisyyttä seinärakenteen sisäisten ongelmien syntymiselle.

Hirsi varaa sisäänsä myös lämpöä, joten hirsirakennusta ei tarvitse lämmittää tai viilentää yhtä paljon kuin perinteistä elementtitekniikalla toteutettua rakennusta. Voikin sanoa, että hirrestä toteutettu rakennus on lämpimällä ilmalla viileä ja kylmällä ilmalla lämmin.

Eräiden laskelmien mukaan hirsitalon lämmönvarauskyky pienentää energiakulutusta noin 5 prosenttia ja viilennystarvetta jopa 50 prosenttia. Nykyaikainen hirsirakennus on siis paitsi hengittävä, myös energiatiivis ja ekologinen. Hyvin suunniteltuna ja toteutettuna hirsirakennus on myös koulurakennuksen näkökulmasta erittäin turvallinen ratkaisu.

Tikakoski paras laadullisissa kriteereissä

Kotkassa on tehty KVR-rakentamista aiemminkin, mutta Pihkoon koulurakennus oli Ville Sunin mukaan ensimmäinen, jossa käytettiin laadullista arviointia urakkalaskennassa.

”Uskon, että laadullisten tekijöiden pisteyttäminen KVR-urakan tarjousvaiheessa antaa meille kaikille paremmat lähtökohdat suunnittelun ja toteutuksen eteenpäin vientiin”, Suni korostaa.

Vertailussa Tikakoski todettiin laadullisilta kriteereiltään parhaaksi:

”Tontin käyttösuunnitelmassa oli huomioitu hyvin pihan yleinen toimivuus pedagogisesta näkökulmasta. Myös liikennejärjestelyt olivat turvalliset ja korkeaa tasoa. Tarjottu pohjaratkaisu on toimiva ja mahdollistaa pientä kehittämistä yhteistyössä käyttäjän kanssa”, rakennuttajapäällikkö Suni jatkaa. 

Havainneilmakuva Pihkoon koulun piha-alueesta
Koulun ulkoalueet jakaantuvat luontopihaan, liikuntapihaan ja välituntipihaan.
Havainnekuva: Arkkitehtitoimisto Avario Oy.

Yhteistyö on lähtenyt käyntiin mukavasti:

”Työpajasuunnittelu on lähtenyt hyvällä yhteistyöllä käyntiin tilaajatahoa kuunnellen. Meillä on tunne, että tästä halutaan kehittää yhdessä hyvä hanke”, Suni kiittelee.

Hirsirakennuksen erinomainen akustiikka

Hirren akustiset ominaisuudet ovat erittäin hyvät. Kun hirsi yhdistetään akustoivaan sisäkattoon, saadaan aikaiseksi rauhallinen, hyvä ja akustinen ääniympäristö. Hirren ääntä vaimentava ominaisuus tekee hirsitalosta aistiystävällisen rakennuksen koulu- ja päiväkoti-ikäisille.

Hirsirakentaminen vastaa ominaisuuksiltaan nykyaikaisen rakentamisen tarpeita. Lukuisten hyvien ominaisuuksiensa vuoksi hirsi sopii erinomaisesti niin koulurakentamiseen kuin päivä- ja hoivakotirakentamiseenkin. Kun toteutamme päivä- tai hoivakodin hirrestä,käytämme rakentamisessamme ristiinliimattua painumatonta hirttä.

Perinteisen hirsirakennuksen haasteena ovat olleet hallitsemattomat painumat. Nykyinen hirren ristiinliimaus on kuitenkin poistanut nämä huolet, ja rakennus voidaan toteuttaa painumattomana. Sen vuoksi normaalit rakennuksen huoltotoimenpiteet riittävät jatkossa.

Hirsi on 100-prosenttisesti uusiutuva ja ekologinen vaihtoehto, joka tarjoaa laadukasta sisäilmaa rakennuksen käyttäjille. Puun tuoksun, miellyttävän akustiikan ja raikkaan huoneilman on todettu vähentävän stressiä. Siksi hirsirakennus tarjoaa oivallisen oppimisympäristön eri-ikäisille koululaisille.

Jos kiinnostut hirsirakentamisestamme, ota yhteyttä!

jorma.juurikka@tikakoski.fi

040 833 3983