Hyvä hoivakoti tukee myös ilmastotavoitteita

Uusien hoivakotien on parannettava hyvän elämisen edellytyksiä. Siksi ne tulee suunnitella ja rakentaa huolellisesti ja vastuullisesti, asukkailleen viihtyisiksi ja työntekijöilleen toimiviksi.

Osa vastuullisuutta on rakennuksen energiatehokkuuden ja koko elinkaaren eli vuosikymmenien mittaisen hiilijalanjäljen tarkastelu. Tässä me haluamme olla kuntien ja hyvinvointialueiden tukena HYVÄN OLON -konseptillamme.

Tulevaisuutta silmällä pitäen suunniteltu HYVÄN OLON -palvelukiinteistö on muuntojoustava, ympäristöystävällinen, energiatehokas ja älykäs. Jo suunnitteluvaiheessa pyrimme hyvän ja kustannustehokkaan tilasuunnittelun lisäksi minimoimaan tuotesidonnaiset ilmastopäästöt sekä energiankäytön hiilijalanjäljen käyttämällä uusiutuvia energiamuotoja.


Maalämpö, aurinkovoima, energiatehokkaat ikkunat ja ovet, vettä ja energiaa säästävät kalusteet, käytön mukaan säätyvä ilmanvaihto ja sähköä säästävä valaistus ovat esimerkkejä nykytekniikan suomista mahdollisuuksista, joilla voimme sovittaa yhteen ihmisten ja ympäristön tarpeet.

Hoivakodin tai muun rakennuksen arvioinnissa ei tarvitse turvautua vain omaan järkeen. Esimerkiksi Euroopan käytetyin kiinteistöjen ympäristöluokitusjärjestelmä BREEAM auttaa analysoimaan ja pisteyttämään rakennuksen ympäristösuorituskykyä sekä itse kiinteistön teknisten ominaisuuksien että sen käytön aikaisen ylläpidon näkökulmista.

Iloitsemme siitä, että olemme saaneet toteuttaa jo useita kohteita, jotka palvelevat vaativan BREEAM-sertifikaatin vaatimuksia. Näiden rakennusten omistajat ja käyttäjät ovat mukana ilmasto- ja ympäristötalkoissa. Investoinnit ympäristöä vaaliviin ratkaisuihin vahvistavat myönteistä kuntakuvaa, tuntuvat myös kukkarossa pienentäessään rakennuksen ylläpitokustannuksia ja näkyvät rakennuksen mahdollisessa jälleenmyyntiarvossakin.

Vastuullisesti toteutetun HYVÄN OLON -hoivakodin voi toteuttaa joko omistus- tai vuokraratkaisuna. Kun hoivatilatarpeet mietityttävät, jaa mietteesi kanssamme! Luottamuksellinen pohdiskelu kahvikupin ääressä ei maksa mitään eikä velvoita mihinkään, mutta voi avata uusia näköaloja.

Ota yhteyttä ja jatketaan keskustelua!

Teksti on julkaistu myös Kuntamarkkinoiden kumppaniblogina.