Hyvää sisäilmaa päiväkoteihin, kiitos!

Halumme olla omalta osaltamme vaikuttamassa siihen, että päiväkotien sisäilma-asiat ovat kunnossa. Valmistuvissa päiväkotikohteissamme kiinnitämme huomiota sisäilman laadun mittaukseen reaaliaikaisilla mittareilla sekä ilmanvaihdon automaattisella tehostamisella.

Toimivat ja laadukkaat tilat takaavat kodinomaisen päiväkotikokemuksen. Turvallinen toimintaympäristö, puhdas sisäilma, ympäristöystävällisyys ja henkilöstön viihtyvyys ovat tärkeitä suunnittelun lähtökohtia.”

Kokopäivähoidossa oleva lapsi viettää päiväkodissa reilusti yli 200 päivää vuodessa. Ei ole aivan sama, millaisessa ympäristössä lapsi päivänsä viettää. Hyvän olon päiväkodeissamme on runsaasti tilaa leikkiä ja harrastaa. Lapset voivat huoletta nauttia päiväkotipäivistään ja oppia uusia asioita.

Otamme toteuttamissamme päiväkotitiloissa huomioon myös henkilökunnan toiveet ja tarpeet, koska hyvinvoiva aikuinen pystyy tarjoamaan lapselle parasta mahdollista varhaiskasvatusta. Huomioimme aina luonnollisesti myös päiväkodin koon sekä päiväkotikohtaiset erityisvaatimukset.

Käyttäjämukavuus ja käyttäjälähtöisyys ovat koko hyvän olon konseptimme kantavia ajatuksia. Ajattelemme niin, että kun tuotteemme tarjoavat hyvää oloa, siitä hyötyvät niin päiväkotien käyttäjät kuin operaattorit.

Mittarit käyttöön

Uusien kohteidemme sisäilman laatu ja sen mittaaminen ovat meille tärkeitä asioita. Päiväkotien hyvälaatuinen sisäilma on meille erityisen merkittävä asia. Ymmärrämme, että se auttaa niin lapsia kuin aikuisiakin pysymään vireänä koko päiväkotipäivän ajan.

Olemme kehittäneet ratkaisuja päiväkotien sisäilmanlaadun mittaukseen toteuttamalla uusiin kohteisiimme:

  • reaaliaikaisen mittarin, jonka tulos näkyy näyttötaulussa
  • ilmanvaihdon automaattisen tehostuksen, mikäli hiilidioksidipitoisuus ylittää suositellun raja-arvon.

Päiväkotien jokaiseen eteiseen tulee oven yläpuolelle 22 tuuman näyttötaulu, jossa on kolme vaihtuvaa sivua. Taulussa näkyvät ryhmä- ja lepohuoneiden sisäilmanlaadun mittaukset eli hiilidioksidiarvo ja lämpötila reaaliajassa. Hymiösymboli näyttää, onko sisäilman laatu hyvää, keskinkertaista vai huonoa.

Mikäli sisäilman laatu on keskinkertaista tai huonoa, IV-kone säätyy automaattisesti tehostusasentoon. Mittausanturi sijaitsee poistoilmakanavassa.

Pyrimme toki siihen, että näyttötaulun hymiö on aina iloinen. 

Palaute mittauksesta

Asennamme näyttötaulun alapuolelle palautekonsolin, jossa on kolme erilaista painonappihymiötä. Ideana on se, että päiväkodin pääkäyttäjät eli lapset saavat antaa palautetta, jonka tulos näkyy näyttötaulun toisella sivulla.

Kolmannella sivulla on muita asioita, joita päiväkotilaisten on hyvä tietää. Tällaisia ovat kellonaika, päivämäärä, sääennuste sekä päivän nimipäiväsankari.

Maaliskuussa 2020 valmistuva Lempäälän päiväkoti on pilottihankkeemme sisäilman mittauksen suhteen. Tavoitteenamme on asentaa jatkossa näyttötaulu kaikkiin konseptikohteisiimme vakiona.

Haluamme tarjota hyvää oloa asiakkaillemme. Kun annamme hyvää, saamme hyvää.

Anssi Heinonen, toimitusjohtaja

Pia Kaistaniemi, talotekniikkajohtaja