Hyvää yhteistyötä Porin kaupungin kanssa

Olemme toteuttaneet Porin kaupungille viimeisen vuoden aikana kaksi kohdetta.

Luovutimme Porin Isosannanpuistokadulle toteuttamamme lastensuojelu- ja perhekuntoutusyksiköt Porin kaupungille viime marraskuussa. Lastensuojelulaitos Pellava on tarkoitettu 7+7 lapselle ja Perhekuntoutus Villapumpuli neljälle perheelle. Punaisten puurakennusten suunnittelusta on vastannut oululainen arkkitehtitoimisto Arkadi Arkkitehdit pääsuunnittelijanaan arkkitehti SAFA Petri Ilmarinen.

Luovutimme toukokuussa Porin Kolitielle toteutetun 30-paikkaisen tehostetun palveluasumisen yksikön. Rakennus on kooltaan 1199 m2. Myös tämän yksikön suunnittelusta on vastannut oululainen arkkitehtitoimisto Arkadi Arkkitehdit pääsuunnittelijanaan arkkitehti SAFA Petri Ilmarinen.

Kiitokset Porin kaupungille sujuvasta yhteistyöstä!