Hyvää yhteistyötä Porin kaupungin kanssa

Olemme toteuttaneet Porin kaupungille viimeisen vuoden aikana kaksi kohdetta.

Luovutimme Porin Isosannanpuistokadulle toteuttamamme lastensuojelu- ja perhekuntoutusyksiköt Porin kaupungille viime marraskuussa. Lastensuojelulaitos Pellava on tarkoitettu 7+7 lapselle ja Perhekuntoutus Villapumpuli neljälle perheelle. Punaisten puurakennusten suunnittelusta on vastannut oululainen arkkitehtitoimisto Arkadi Arkkitehdit pääsuunnittelijanaan arkkitehti SAFA Petri Ilmarinen.

Luovutimme toukokuussa Porin Kolitielle toteutetun 30-paikkaisen tehostetun palveluasumisen yksikön. Rakennus on kooltaan 1199 m2. Myös tämän yksikön suunnittelusta on vastannut oululainen arkkitehtitoimisto Arkadi Arkkitehdit pääsuunnittelijanaan arkkitehti SAFA Petri Ilmarinen.

Kiitokset Porin kaupungille sujuvasta yhteistyöstä!

Rakennusurakointi S. Tikakoski Oy on 1.8.2022 alkaen Vestera Oy.