HYVÄN OLON -päiväkodeissa viihtyy myös henkilökunta

HYVÄN OLON -päiväkotimme on suunniteltu niin lasten kuin henkilökunnankin hyvinvointia ja viihtyvyyttä silmällä pitäen. Päiväkotimme ovat muunneltavia, turvallisia ja toiminnallisesti monipuolisia. Henkilökunnan työergonomia on tärkeässä roolissa päiväkodeissamme.

Tikakosken HYVÄN OLON -päiväkotien julkisivu voi olla myös taideseinä. Kuvassa päiväkoti Touhula Kalajoki.

Olemme kehittäneet päiväkodin uudelleen lanseeraamalla HYVÄN OLON -päiväkotikonseptin, joka tarjoaa mahdollisuuden oppia, leikkiä, iloita ja harrastaa. Laadukkaat ja muuntojoustavat ratkaisumme takaavat rakennuksen pitkän elinkaaren. Varhaiskasvatuksen tarpeiden muuttuessa rakenteemme mahdollistavat joustavasti tilojen tai jopa koko rakennuksen käyttötarkoituksen muuttamisen.

Lasten ja henkilökunnan hyvinvointi on meille ykkösasia. HYVÄN OLON -päiväkoti on luonteva ja turvallinen ympäristö niin lapselle kuin aikuisellekin. Terveet ja toimivat tilat auttavat henkilökuntaa jaksamaan työssään paremmin. Uskomme, että motivoituneen ja hyvinvoivan henkilöstön hyvinvointi heijastuu myös lapsiin. Hyvä työergonomia on merkittävässä roolissa henkilökunnan työhyvinvoinnin kannalta.  

Työterveyslaitos määrittelee ergonomian näin: ”Ergonomia on tekniikan ja toiminnan sovittamista ihmisille. Sen avulla parannetaan ihmisen turvallisuutta, terveyttä ja hyvinvointia sekä järjestelmien häiriötöntä ja tehokasta toimintaa.”

Nostan lokakuun blogissamme esiin neljä konkreettista työergonomiaan liittyvää asiaa, jotka näkyvät uusissa HYVÄN OLON -päiväkodeissamme ja parantavat henkilökunnan hyvinvointia.

Päiväkodin ääneneristävyys sekä huoneakustiikka

Ääneneristävyyden sekä huoneakustiikan parantaminen on ollut yksi tärkeimpiä kehityskohteitamme HYVÄN OLON -päiväkodeissa. Tekninen asiantuntijatiimimme on laatinut päiväkoteihin hyvin ääntä eristävät väliseinä- sekä oviratkaisut, jotka muodostavat yhdessä akustoivien pintamateriaalien kanssa miellyttävän ja lempeän ääniympäristön työn tekemiselle, oppimiselle ja leikkimiselle.

On ensiarvoisen tärkeää, että henkilökunnan toimisto- ja taukotilat ovat sijainniltaan rauhallisia sekä äänieristettyjä. Ne mahdollistavat rauhaisan hetken töiden suunnittelulle ja tauoille sekä yksityisille varhaiskasvatuskeskusteluille vanhempien kanssa. Äänieristettyä monitoimitilaa voi käyttää myös pienryhmätyöskentelyyn lasten kanssa tai lapsi voi tavata siellä vaikkapa puheterapeuttiaan.

Hyvän äänimaailman suunnittelu on ergonomiaa parhaimmillaan, ja se lähtee jo tilasuunnittelusta. HYVÄN OLON -päiväkodeistamme löytyy erikokoisia jakotiloja juuri siksi, että lasten leikit ja äänet hajaantuvat useampiin eri paikkoihin. Myös lapset voivat paremmin, kun äänimaailma on hallittu ja lempeä. Häiritseväksi koettu melu vaikeuttaa keskittymistä ja tehtävien suorittamista. Valppaus vaikeutuu melussa, mikä aiheuttaa kuormitusta.

Väljät aulatilat ja toiminnalliset kurapesupisteet HYVÄN OLON -päiväkodeissa

Tilasuunnittelumme on lähtenyt liikkeelle aulatilojen, kuraeteisten sekä wc-tilojen toiminnallisuudesta. Halusimme, että eteis- ja aulatiloissa on luonnonvaloa ja avaraa tilaa, koska vanhempien ja henkilökunnan päivittäinen kohtaaminen tapahtuu yleensä juuri siellä. Väljät aulatilat mahdollistavat myös pukemispenkkien hyödyntämisen lasten pukemis- ja riisumistilanteissa. Ne parantavat huomattavasti työntekijöiden ergonomiaa.

Olemme suunnitelleet aulatilojen kuraeteisiin erillisen suihkuttelusyvennyksen, jossa henkilökunta voi suihkuttaa kuraisen lapsen puhtaaksi ennen kuravaatteiden riisumista. Lapsi seisoo kurasyöppöritilän päällä, hoitaja suihkuttaa lapsen ja likavesi valuu hiekanerotuskaivoon. Erillinen suihkuttelusyvennys rajoittaa hiekan ja ravan kulkeutumista muualle eteistiloihin.

Uskomme, että henkilökunnan hyvinvointi kasvaa, kun työnteko on ergonomisesti miellyttävää tarpeeksi väljissä ja valoisissa tiloissa. Luonnonvalo parantaa henkistä vireyttä ja hyvinvointia. Tilaratkaisut on toteutettu siten, että kaikkiin tiloihin saadaan luonnonvaloa sekä luotua pitkiä näkymiä sisätiloista ulkotiloihin.

Tilava ja muunneltava liikuntatila

HYVÄN OLON -päiväkotien liikuntatilat ovat avaria ja muunneltavia. Kuvassa päiväkoti Touhula Kalajoki.

Olemme suunnitelleet HYVÄN OLON -päiväkotiin liikuntatilan, joka toimii joustavasti myös yhteiskäyttötilanaLiikuntatila tarjoaa lapsille paikan motoristen taitojen harjoitteluun ja antaa mahdollisuuden päivittäiseen liikuntahetkeen lattialla, puolapuissa, renkaissa tai kiipeilyseinällä. Henkilökunta voi halutessaan järjestää myös taukojumppia liikuntatilassa.

Liikuntatilan valtteja on muunneltavuus, ja tila toimii tarvittaessa myös päiväkodin juhlatilana tai ruokasalina. Tilaa voi käyttää myös lasten keittiötaitojen harjoitteluun, henkilökunnan kokouksiin tai vaikkapa vanhempainiltaan.

Liikuntatilaan on henkilökunnan sisäänkäynnin kautta oma hallittu kulkunsa. Tilaa voi myös vuokrata ilta-aikoina alueen asukkaille harrastus- ja kokoontumiskäyttöön.

Babystanderi ja WC-tilojen hoitotasot tikkailla

HYVÄN OLON -päiväkotien lasten wc-tilat ovat varusteltavissa Babystanderilla®Babystanderi on lasten hoito- ja suihkuallas, jossa lapsi seisoo itse ja ottaa tukea kalusteesta. Kun lapsen voi pestä seisten ilman kannattelua, hoitajan tuki- ja liikuntaelimistö säästyy kuormitukselta. Pystyasento tukee lapsen kehitystä, ja vuorovaikutus hoitajan kanssa paranee.

Varustamme HYVÄN OLON -päiväkotiemme wc-tilat myös tukevilla hoitotasoilla, joihin kuuluvat kiinteät tikkaat. Lapsi pystyy kiipeämään tikkaita pitkin hoitotasolle turvallisesti hoitajan läsnä ollessa, ja henkilökunnan selät säästyvät nostelulta.

Olemme kiinnittäneet HYVÄN OLON -päiväkotien wc-tilojen suunnittelussa erityistä huomiota ergonomiaan, hygieniaan, muotoiluun, turvallisuuteen ja lapsen viihtyvyyteen. Toimivat wc- ja kuraeteistilat ovat merkittävässä roolissa päiväkodin arjen sujumisen kannalta.

HYVÄN OLON -päiväkodissa on mukava olla

Haluamme, että lapset ja henkilökunta voivat hyvin toteuttamissamme HYVÄN OLON -päiväkodeissa. Käyttäjäkeskeinen suunnittelu on ollut tärkeä lähtökohta luodessamme uutta päiväkotikonseptia. Kun olemme kuunnelleet varhaiskasvatuksen ammattilaisten kokemuksia, tarpeita ja tuntemuksia, olemme saaneet vietyä heidän arvokkaita näkemyksiään myös lopputulokseen. Näin olemme pystyneet hyödyntämään heidän vankkaa kokemustaan tilasuunnittelussa sekä kalustevalinnoissa.

Hyvin ääntä eristävät väliseinät ja desibeliovet, väljät eteistilat ja kuraeteisten toiminnalliset ratkaisut, avara liikuntatila sekä harkitut, hyvin varustellut wc-tilat parantavat päiväkotien henkilökunnan ergonomiaa ja työhyvinvointia. Hyvin suunnitelluissa tiloissa arjen toiminnot sujuvat helpommin.

Jos olet kiinnostunut kuulemaan lisää HYVÄN OLON -päiväkodeistamme, ota yhteyttä minuun joko sähköpostitse katri.durchman@tikakoski.fi tai puhelimitse 040 530 1753. Kerron mielelläni lisää.