HYVÄN OLON -päiväkodin lukuisat innovaatiot

HYVÄN OLON -päiväkotimme kätkevät sisäänsä lukuisia innovaatioita lämmitys- ja energiaratkaisuista antibakteeriseen LED-valaistukseen.

Tikakosken HYVÄN OLON -päiväkodissa myös lapset viihtyvät.

Halusimme luoda päiväkodin uudelleen ja loimme HYVÄN OLON -päiväkotikonseptin. Aiemmissa blogeissamme olemme kirjoittaneet HYVÄN OLON -päiväkotien sisustusvalintojen vaivattomuudesta ja siitä, kuinka päiväkotimme on suunniteltu niin, että niissä viihtyvät niin lapset kuin henkilökuntakin.

HYVÄN OLON -päiväkotimme pitävät sisällään myös lukuisia innovaatioita lämmitys- ja energiaratkaisuista sisäilman laadunmittaukseen sekä antibakteeriseen LED-valaistukseen ja Babystanderiin. Olemme valinneet päiväkoteihimme myös mahdollisimman helppohoitoiset materiaalit, jotta siivous- ja ylläpitokustannukset pysyisivät maltillisina.

Suunnitteluratkaisumme perustuvat aina päiväkotien suunnitteluohjeeseen, ja päiväkotimme vastaavat varhaiskasvatuksen muuttuviin tarpeisiin. Rakennuksillamme on pitkä elinkaari laadukkaiden ja muuntojoustavien suunnitteluratkaisujemme ansiosta. Rakenneratkaisumme mahdollistavat vaikkapa rakennuksen käyttötarkoituksen muutoksen tulevaisuudessa joustavasti ja kustannustehokkaasti.

HYVÄN OLON -päiväkodin innovaatiot: lämmitysratkaisuna maalämpö

Maalämpö on taloudellinen, tehokas ja ympäristöystävällinen valinta ja sopii erinomaisesti myös HYVÄN OLON -päiväkodin lämmitysmuodoksi. Maalämpö on puhdasta auringon lämpöä. Se hyödyntää maa- ja kallioperään varastoitunutta lämpöenergiaa.

Maalämpö on pitkällä aikavälillä taloudellisesti kannattava vaihtoehto. Etenkin talvella maalämpö on energiatehokkain lämmitysmuoto.

Muita varteenotettavia lämmitysmuotoja maalämmön rinnalla ovat kaukolämpö ja ulkoilma-vesilämpöpumppu (VILP) + sähkö. Tukilämmitysmuotona voimme käyttää myös aurinkolämpöä aurinkokeräimillä. Lämmitysmuodon valintaan vaikuttavat aina päiväkotikohteen sijainti ja koko sekä alueen maaperä.

Maalämmön hyödyt:

  • energiatehokkuus
  • edulliset käyttökustannukset
  • ympäristöystävällisyys
  • käytössä energiaa kuluminen vain lämmön siirtoon maaperästä rakennukseen
  • taloudellinen kannattavuus alkuinvestoinnin maksuajan jälkeen.

Maalämmön valitseminen on HYVÄN OLON -päiväkodillesi taloudellinen ekoteko.

Aurinkosähkö energiaratkaisuna HYVÄN OLON -päiväkodeissa

Aurinkosähköjärjestelmä on kustannustehokas ja ympäristöystävällinen energiaratkaisu, jonka tuottamaa energiaa voi hyödyntää päiväkodin tilakohtaisessa viilennyksessä.

Käyttämämme aurinkosähköjärjestelmä kattaa HYVÄN OLON -päiväkodin jäähdytyskustannukset. Yhdellä 50m2:n kokoisella aurinkopaneelijärjestelmällä voi tuottaa jäähdytyksen päiväkodin kahdelle kotipesäalueelle, joka kattaa tilat reilulle 80 lapselle. Järjestelmän investointikustannukset ovat ainoastaan euron lasta kohden kuukaudessa.

Aurinkosähköjärjestelmän edut ja hyödyt näkyvät ilmastovaikutuksena. Jos päiväkodin koko on 605m2, aurinkosähköjärjestelmää käyttämällä päiväkodin hiilijalanjälki pienenee n. 32 000 kg Co2.   Se vastaa 32 istutettua puuta, joten myös aurinkosähköjärjestelmän käyttö on ekoteko ympäristöllemme ja panostus tulevaisuudellemme.

Lisäksi miellyttävä sisäilma ja tarvittava viilennys parantavat lasten ja henkilökunnan hyvinvointia sekä vähentävät sairauspoissaoloja.

Tikakosken HYVÄN OLON -päiväkodeissa on tilavat ja valoisat eteistilat.

HYVÄN OLON -päiväkodin innovaatiot: sisäilman laadunmittaus

HYVÄN OLON -päiväkoteihimme kuuluu aina sisäilman laadusta kertova näyttötaulu. Päiväkotien eteisessä oleva näyttötaulu kertoo ryhmä- ja lepohuoneiden sisäilmanlaadun reaaliajassa. Hymiö näyttää, onko sisäilman laatu hyvää, keskinkertaista vai huonoa.

Mikäli hiilidioksidipitoisuus ylittää suositellun raja-arvon ja sisäilman laatua pitää parantaa, ilmanvaihtokone säätyy automaattisesti tehostusasentoon. Mittausanturi sijaitsee poistoilmakanavassa.

HYVÄN OLON -päiväkotien sisäilman laatu ja mittaaminen ovat meille tärkeitä asioita. Raikas ja hyvä sisäilma auttaa niin lapsia kuin aikuisiakin pysymään virkeänä koko päiväkotipäivän ajan.

Antibakteerinen LED-valaistus parantaa hygieniaa päiväkodeissamme

Siniseen LED-valoon perustuva kemikaaliton valoratkaisu parantaa HYVÄN OLON -päiväkodin pintahygieniaa ja ilmanlaatua.

Päiväkoti-ikäiset lapset sairastavat paljon ja erilaiset taudit tarttuvat helposti lapsesta toiseen, kun samoissa tiloissa on paljon lapsia. Epidemiat leviävät helposti erityisesti WC-tiloissa, vaikka hygieniaan kiinnitetään niissä erityisen tarkkaa huomiota.

Käyttämämme antibakteerinen valoratkaisu desinfioi HYVÄN OLON -päiväkodin WC-tiloja turvallisesti.  Valo on täysin vaaraton ihmiselle sekä materiaaleille. Sinisen valon on todettu tehokkaasti tuhoavan bakteereita ja viruksia.

Antibakteerisella LED-valaistuksella pystyy saavuttamaan merkittäviä kustannushyötyjä sairauspoissaolojen vähentyessä niin aikuisilla kuin lapsillakin. Työterveyslaitoksen mukaan henkilökunnan mikrobiperäisten sairauspoissaolojen yhteiskustannus työnantajalle on n. 25 000–42 500 euroa vuodessa (15–18 työntekijän päiväkoti, 5–7päivää/vuosi/henkilö).

Antibakteerinen LED-valaistus auttaa myös vähentämään hajuja ja sisäilmahaittoja. Valaistus toimii automaattisesti eikä järjestelmä työllistä henkilökuntaa. Se auttaa myös vähentämään allergisoivien desinfiointiaineiden ja kemikaalien käyttöä siivouksessa (Lähde: Finn Sementti Oy:n Laboratorio, Parainen)​.

Tikakosken HYVÄN OLON -päiväkoideissa on käytössä Babystanderit, jotka parantavat hoitajien ergonomiaa ja lisäävät vuorovaikutusta lapsen ja hoitajan välillä.

Babystanderi HYVÄN OLON -päiväkodeissamme säästää hoitajien selkiä

HYVÄN OLON -päiväkodin lasten WC-tilat on varusteltavissa lasten Babystanderilla. Babystanderi® on lasten hoito- ja suihkuallas, jossa lapsi seisoo itse ottaen tukea kalusteesta.

Kun lapsen pystyy pesemään ilman kannattelua, hoitajan tuki- ja liikuntaelimistö säästyy kuormitukselta. Pystyasento tukee myös lapsen kehitystä ja vuorovaikutus hoitajan kanssa paranee.

Suunnittelussa on kiinnitetty huomiota ergonomiaan, hygieniaan, muotoiluun, turvallisuuteen ja lapsen viihtyvyyteen. Babystanderit valmistetaan aina Suomessa. Keksinnölle on myönnetty sekä Design from Finland että Avainlippu-merkki.

Turvallisuutta sekä säästöä HYVÄN OLON -päiväkotien ylläpitokustannuksissa

Päiväkodeissa on runsaasti käyttäjiä, ja päivän aikana liikutaan moneen kertaan sisä- ja ulkotilojen välillä myös kurakeleillä. Siivous- ja ylläpitokustannukset ovat yksi päiväkotien suurimmista kulueristä. Olemme halunneet kantaa kortemme kekoon ja valinneet HYVÄN OLON -päiväkotiin mahdollisimman helppohoitoiset materiaalit sekä lattia- että seinärakenteisiin.

Myös turvallisuuteen liittyvät asiat ovat suunnittelussamme ja toteutuksessamme aina merkittävässä roolissa. Turvallisuus luo viihtyisyyttä ja rentoutta sekä tarjoaa myös tekemisen iloa. Olemme hyödyntäneet HYVÄN OLON -päiväkodeissamme aktiivisesti turvallisuutta lisääviä ratkaisuja.

Jos haluat keskustella tarkemmin HYVÄN OLON -päiväkotiemme innovaatioista, kerromme niistä mielellämme lisää.

Hyvää joulun odotusta!