HYVÄN OLON -päiväkodit jatkuvana kehityskohteena

Kehitämme HYVÄN OLON -päiväkotejamme asiakkaitamme ja varhaiskasvatuksen ammattilaisia kuunnellen. Kehitystyöstä vastaa Vesteran moniammatillinen innovaatiotyöryhmä.

Päiväkotirakentaminen on yksi toimintamme peruspilareista. HYVÄN OLON -päiväkodeissamme viihtyvät niin lapset kuin aikuisetkin. Jotta kodinomainen päiväkotikokemus on mahdollista saavuttaa, toiminnan perusedellytyksenä ovat käytännölliset ja laadukkaat tilat, turvallinen toimintaympäristö ja puhdas sisäilma.

Olemme toteuttaneet vuosien saatossa lukuisia päiväkoteja useiden yhteistyökumppaneidemme kanssa eri puolille Suomea. Toimintamme pohjautuu kokonaisvastuulliseen ja kustannustehokkaaseen rakentamiseen, jossa kohtaavat laatu, asiakkaan tarpeet sekä taloudelliset resurssit. Tästä on osoituksena saamamme RALA-sertifikaatti, joka kertoo sen, että toimintajärjestelmämme täyttää laadukkaan rakentamisen kriteerit ja noudatamme määrittämiämme työtapoja. Toteutamme HYVÄN OLON -päiväkoteja myös tilaajalle vaivattomana ja riskittömänä HYVÄN OLON -vuokrakonseptina.

Haluamme kehittyä yhä paremmaksi päiväkotirakentamisen saralla, joten kehitämme koko ajan HYVÄN OLON -päiväkotikonseptiamme tämän päivän ajattelun mukaiseksi tukemaan varhaiskasvatuksen pedagogista toimintaa.

Vestera -konseptin päiväkoti

Päiväkodin neliöt hyötykäyttöön

Haluamme ohjata monipuolisilla tilaratkaisuilla rakennettavat neliöt juuri sinne, missä niitä tarvitaan ja tukea tällä tavoin lasten ja henkilökunnan hyvinvointia. Hyvässä toimintaympäristössä lapset voivat hyvin, jolloin heidän mielenkiintonsa suuntautuu toisiin lapsiin, ympäristöön ja toimintaan. Muuntojoustavilla ja terveillä tiloilla tarjoamme lapsille mahdollisimman hyvät kasvun, oppimisen ja kehittymisen edellytykset.

Edistämme tilojen monikäyttöisyyttä ja muuntojoustavuutta tilojen yhdisteltävyydellä käyttämällä taitto-ovia tai siirtoseiniä. Joskus tilantarpeet voivat muuttua pysyvämmin, joten käytämme alakatto- ja väliseinärakenteita, jotka mahdollistavat tilojen muunneltavuuden. Huomioimme myös huonetilojen akustiikassa, ääneneristävyydessä sekä valaistuksessa sen, että tilat soveltuvat erilaisiin käyttötarkoituksiin.

HYVÄN OLON -konseptin taustalla on Vesteran ammattilaisista koostuva innovaatiotyöryhmä. Ryhmän tavoitteena on jatkuvasti etsiä parhaita rakenneratkaisuja, jotka takaavat rakennukselle pitkän ja turvallisen elinkaaren. Tavoitteena on myös kouluttaa ja sitouttaa henkilöstöä siten, että jokainen työmaa osaa myös toteuttaa rakennukset laatutavoitteidemme mukaisesti.

Hiilijalanjälki ja energiankulutus tarkassa syynissä

Seuraamme tarkasti myös rakentamisen globaaleja trendejä ja tartumme niihin. Rakennusten hiilijalanjälki on tällä hetkellä maailmanlaajuinen haaste. Haluamme vaikuttaa rakennuksen hiilijalanjälkeen hyvällä suunnittelulla sekä rakennuksen energiatehokkuudella. Lisäksi kohteissamme pyritään käyttämään vähäpäästöisiä rakennustuotteita ja -materiaaleja.

Panostamme siihen, että suunnittelemme tehokkaita ja monikäyttöisiä tiloja, joiden käyttöaste on korkea. Ekologiset materiaalivalinnat eivät ole yksin ratkaisu kestävään ja ympäristöä säästävään rakentamiseen. Hyvällä tilasuunnittelulla vältämme turhien neliöiden rakentamisen. Kun sijoitamme rakennuksen viisaasti tontille, vältymme ylimääräiseltä lämmityksen ja jäähdytyksen tarpeelta ja säästämme energiaa.

Kun puhutaan rakentamisen ympäristövaikutuksista, turvallisten rakenneratkaisujen käyttäminen, ammattitaitoiset rakentajat sekä rakennuksen elinkaaresta huolehtiminen ovat keskiössä.

Asiakkaan kuunteleminen ja moniammatillinen yhteistyö

Toteutamme päiväkotikohteiden toiminnallisuutta rakennuksen käyttäjiä kuunnellen. Tärkeintä hankkeissa on yhteistyö: avoimuudella, asiakkaiden kuuntelemisella sekä moniammatillisella yhteistyöllä pystymme saavuttamaan parhaan mahdollisen lopputuloksen, joka on yhtä aikaa innovatiivinen, käyttäjäläheinen sekä kustannustehokas.

Meillä Vesteralla arkkitehti on aina mukana hankkeen alusta saakka kuuntelemassa ja ideoimassa tiloja yhdessä käyttäjän kanssa. Luomme yhdessä tilaohjelman, jonka pohjalta suunnittelu käynnistetään. Näin jokainen päiväkoti on uniikki kohde ja vastaa käyttäjiensä tarpeisiin.

Varhaiskasvatuksen ammattilaisilla on erityistuntemusta päiväkodin arjen sujuvuudesta sekä toiminnallisuuden tilatarpeista. Avoimella keskustelulla, työpajatoiminnalla sekä yhteisellä ideoinnilla saamme heidän osaamisensa mukaan suunnitelmiin. 

Omassa työssäni pyrin kehittämään asiakkaan kuuntelua ja moniammatillista yhteistyötä esimerkiksi neuvottelulla, keskustelulla ja tarvittaessa työpajatoiminnalla. Erilaiset workshop-menetelmät auttavat meitä hahmottelemaan yhdessä toiminnan vaatimia tilantarpeita sekä tilojen toiminnallisuutta.

Moniammatillista yhteistyötä ovat mielestäni myös tiiviit kontaktit erityissuunnittelijoihimme. Hyvällä yhteistyöllä sekä suunnitelmien systemaattisella yhteensovittamisella varmistamme rakennuksen teknisten ominaisuuksien sekä tilasuunnittelun yhteensopivuuden.

Haluamme tarjota asiakkaillemme vain parasta

Olemme laatineet HYVÄN OLON -konseptipäiväkodille malliratkaisuja, joista koostamalla asiakas pääsee jo neuvotteluvaiheessa kiinni päiväkodin hintaan ja tilatarpeisiin sekä vaikuttamaan tilojen sisältöön. Lisäksi olemme kehittäneet päiväkotikonseptin mukaisen vuosittaisen sisustussuunnitelma-konseptin, missä käyttäjä pääsee jo varhaisessa vaiheessa tutustumaan ja osallistumaan päiväkodin sisäilmeeseen.

Kehitämme HYVÄN OLON -päiväkoteja koko ajan, koska haluamme tarjota Vesteran päiväkotiasiakkaille vain parasta.

Blogikirjoitus on julkaistu alun perin 21.4.2021.