HYVÄN OLON sisäilmaa

Rakennusten kuuluu olla terveitä. Niissä työskentelevillä, asuvilla, opiskelevilla ja leikkivillä on oikeus elää hyvää arkea ja hengittää raikasta ilmaa. Kun yhdistämme hyväksi todetut toimintamallit ja rakennamme dokumentoidun huolellisesti, torjumme sisäilmaongelmia jo ennalta. Ja uusi mittaustekniikkamme vahtii valppaasti, onko ilmanvaihtoa syytä tehostaa.

Etenkin 1960–70-lukujen rakennuskanta on nostettu esille kosteusvaurio- ja sisäilmakeskustelussa. Ongelmia saattaa kuitenkin esiintyä myös uudisrakennuksissa. Niissä vauriot voivat johtua esimerkiksi rakennusaikaisen suojauksen puutteesta, huonosti kuivatusta betonivalusta tai tarkoitukseensa sopimattomista materiaaleista.

Säntillisestä suunnittelusta skarppiin toteutukseen

Huolimaton ja välinpitämätön työ kostautuu ajan kuluessa. Vesteran tarjoamat avaimet puhtaaseen sisäilmaan ovatkin huolellinen suunnittelu ja rakentaminen, oman laadunvarmistusjärjestelmämme noudattaminen ja kaikkien toimiemme tarkka dokumentointi.

Emme siis ole keksineet pyörää uudelleen. Olemme ainoastaan koonneet yhteen alalla hyväksi todetut toimintamallit, niksit ja rakenteet sekä kokemuksemme palvelukiinteistöjen kehittäjänä ja rakentajana ja luoneet niistä järjestelmän, joka tukee tahtoamme tehdä asiat oikeaoppisesti.

Meillä on myös arvostettu RALA-laatusertifikaatti, joka todentaa laadunhallintajärjestelmämme ja avaa prosessimme ohjeiksi, joita edellytämme myös kumppaneiltamme. Sertifikaatti on myönnetty alle viidelle prosentille suomalaisista rakennusalan yrityksistä.

Kiinteistön käyttäjä voi pidentää rakennuksen elinkaarta

Meillä suunnittelun ja rakentamisen lähtökohtana ovat kiinteistön koko elinkaari ja sen vaikutukset kokonaiskustannuksiin, laatuun ja ympäristöön.

Terveen, pitkän elinkaaren takaamiseksi myös rakennuttajien ja käyttäjien on syytä paneutua huolellisesti kohteen teknisiin ominaisuuksiin. Siten ne toimivat rakennuksen vaatimalla tavalla.

Tämä koskee myös kiinteistön kunnossapitoa: mikäli jatkuva ylläpito laiminlyödään, harmeja on melko varmasti edessä. Hyvin hoidettu rakennus pysyy terveenä ja käyttötarkoitukseensa sopivana. Väärässä paikassa ei kannata säästää.

Päiväkotien sisäilma sydämen asiana

Uusissa HYVÄN OLON päiväkodeissamme kiinnitetään erityistä huomiota hyvälaatuisen sisäilmaan: se auttaa niin lapsia kuin aikuisiakin pysymään vireänä koko hoitopäivän, joita ”kokopäivälapselle” kertyy vuodessa reilusti yli 200. Ei ole aivan sama, millaisessa ympäristössä hän ne viettää.

HYVÄN OLON -päiväkodin hyvän sisäilman tekijöitä

  • Tilakohtainen ilmanvaihto
  • Ilmanlaadun mittaus ja näytöt
  • Tilakohtainen viilennys aurinkosähköllä
  • Päästöttömät M1-materiaalit
  • Liimattomat lattiarakenteet
  • Tuulettuva alapohja

Ilmanlaadun toteamiseksi ei tarvitse tyytyä nenään

Vesteran toteuttamien uusien päiväkotien poistoilmakanavistoissa on antureita, jotka mittaavat hiilidioksidipitoisuuksia ja säätävät ilmastoinnin tehoa tarpeen mukaisesti.

Automaatioon yhdistetyt reaaliaikaiset näyttötaulut kertovat hymiösymboleilla HYVÄN OLON päiväkodin sisäilman laadusta talon väelle ja myös vanhemmille. Teemme kaikkemme, että hymiö on aina iloinen 🙂

Lue lisää HYVÄN OLON laadun rakennuspalikoista