Innovaatio- ja tuotekehitystoiminta isossa roolissa

Innovaatio- ja tuotekehitystoiminta ovat tulevina vuosina merkittävässä asemassa yrityksessämme. Kaksi uunituoretta rekrytointia ovat tärkeässä roolissa toiminnan kehittämisessä.

Innovaatio- ja tuotekehitystoiminta ovat Tikakosken strategiassa tärkeässä roolissa. Olemme tehneet ja teemme myös jatkossa mittavia panostuksia asioiden eteen. Innovaatio- ja tuotekehitystoiminta merkitsevät meille ennen kaikkea sitä, että saamme luotua yrityksemme asiakaslähtöiset innovaatiot toimiviksi tuotteiksi tuotekehitysprosessiemme mukaisesti.

Maaliskuussa Tikakoskella ovat aloittaneet sekä suunnittelujohtaja Katri Durchman että innovaatio- ja tuotekehityspäällikkö Kari Virtanen. Rekrytointien myötä saamme taloon runsaasti uutta osaamista ja tuoreita ajatuksia.

Toimialamme ja koko Suomen sote-sektori on suurten haasteiden ja muutosten edessä. Jokaisen alalla toimivan yrityksen tulisi omalta osaltaan pyrkiä kehittämään ratkaisuja, jotka tukevat alalla toimivia ihmisiä näiden haasteiden voittamisessa. Yhdessä pystymme paremmin kehittämään tuotteita ja palveluita, jotta ne vastaavat paremmin eri asiakasryhmien – kuten lasten, ikäihmisten ja erityisryhmien – tarpeita.

Suunnittelujohtajaksi arkkitehti Katri Durchman

Tikakosken suunnittelujohtaja Katri Durchman

Suunnittelujohtajana aloittaneella Katri Durchmanilla on yrityksemme kanssa yhteistä historiaa jo useamman vuoden ajalta, sillä hän on toiminut arkkitehtina Avario Oy:ssä ja ollut mukana useissa hankkeissamme.

”Yhteistyömme myötä on kasvanut luottamus sekä yhteinen tahtotila kehittää entistä parempia suunnitteluratkaisuja, jotka tukevat aidosti ihmisten hyvinvointia.”

Durchmanista on hienoa päästä osaksi Tikakosken ammattitaitoista tiimiä sekä olla kehittämässä HYVÄN OLON -kohteita. Hän kertoo odottavansa innolla yhteistyötä asiakkaiden, suunnittelijoiden sekä muun tiimin kanssa.

”Suunnittelujohtajana pyrin kehittämään HYVÄN OLON -konseptimme sisältöä vastaamaan tulevaisuuden sekä alati muuttuvan yhteiskunnan tarpeisiin parhaalla mahdollisella tavalla. Haluamme pysyä kehityksen kärjessä seuraamalla alan globaaleja trendejä sekä kehittämällä johdonmukaisesti kohteidemme toiminnallisuutta käyttäjien tarpeita kuunnellen.”

Katri Durchman on valmistunut arkkitehdiksi Oulun yliopistosta vuonna 2010. Valmistumisensa jälkeen hän on työskennellyt sekä arkkitehtitoimisto HML:ssä että Avario Oy:ssä, jossa hän suunnitteli pääasiassa päivä- ja hoivakoteja sekä kouluja.

Tikakosken suunnittelujohtajana Durchman vastaa arkkitehtisuunnittelun ohjauksesta sekä HYVÄN OLON -konseptimme sisällön kehityksestä yhdessä yrityksemme Innovaatiotiimin kanssa.

Miten aiot toteuttaa Tikakosken arvoja – toimitusvarmuutta, innovatiivisuutta, kustannustehokkuutta ja avoimuutta – työssäsi, Katri?

”Tärkeintä hankkeissa on yhteistyö. Avoimuudella, asiakkaiden kuuntelemisella sekä moniammatillisella yhteistyöllä pystymme saavuttamaan parhaan mahdollisen lopputuloksen, joka on yhtä aikaa innovatiivinen, käyttäjäläheinen sekä kustannustehokas.”

Uusi suunnittelujohtaja uskoo nauttivansa työssään siitä, että pääsee yhteistyössä tiimin kanssa parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen.

”Olen onnistunut työssäni, jos luomme toimivia, laadukkaita ja turvallisia tiloja, jotka palvelevat kaupunkirakennetta ja joissa käyttäjillä on hyvä olla. Samalla rakennamme myös terveempää tulevaisuutta.”

Innovaatio- ja tuotekehityspäälliköksi diplomi-insinööri Kari Virtanen

Tikakosken innovaatio- ja tuotekehityspäällikkö Kari Virtanen

Tikakosken innovaatio- ja tuotekehityspäällikkönä aloittanut Kari Virtanen pitää itseään rakennusalan paluumuuttajana. Hän työskenteli 1980-luvulla rakennesuunnittelijana ja kirvesmiehenä ennen pitkää työuraansa Nokian matkapuhelimilla erilaisissa projekti- ja hankintatehtävissä.

Tikakoskelle Virtanen siirtyi Bayerin Turun tehtaalta, jossa hän veti viimeiset vuodet erilaisia rakennusprojekteja. Koulutukseltaan Virtanen on rakennusinsinööri ja tuotantotalouden diplomi-insinööri.

”Ensivaikutelmani Tikakoskesta on se, että yrityksellä on selvä näkemys ja ymmärrys, missä markkinassa yritys haluaa toimia ja kehittyä, jotta toimintaa voidaan kasvattaa kannattavasti. Odotan ja toivon, että voin omalla työlläni auttaa yritystämme menestymään, voittamaan uusia hankkeita ja toteuttamaan ne jatkossakin kannattavasti.”

Ensimmäisenä tehtävänään Virtanen pitää selkeän ja yhdenmukaisen innovaatio- ja tuotekehitysprosessin rakentamista. Sen pohjalta yritys ja koko sen henkilöstö voi toimia entistä paremmin.

”Tavoitteenani on myös saada läpinäkyvyyttä siihen, miten uudet ideat ja kehitysehdotukset etenevät kyseisessä prosessissa ja miten onnistumme niiden kanssa. Tämä on uskoakseni kiinnostavaa henkilöstölle ja erityisesti ideoiden ja kehitysehdotusten tekijöille.”

Miten Tikakosken arvot tulevat näkymään työssäsi, Kari?

”Arvot näkyvät työssäni siten, että teen omat työni ajallaan ja mahdollisimman hyvin sekä kommunikoin asioista avoimesti ja faktoihin pohjautuen.”

Kari Virtanen odottaa uutta työtään innolla ja uskoo nauttivansa uuden kehittämisestä yhdessä kokeneiden ammattilaisten kanssa.

HYVÄN OLON -rakentaja asiakkaiden ja henkilökunnan näkökulmasta

Tikakosken visiona on olla tulevaisuudessa HYVÄN OLON -rakentaja, oman arvoketjumme johtaja ja vetovoimaisin kumppani.

Olemme tehneet strategisen päätöksen ohjata merkittävän määrän rahoitusta innovaatio- ja tuotekehitykseen. Uskomme, että jatkuva parantaminen ja mahdollisimman laaja alainen asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen tukee visiotamme olla HYVÄN OLON -rakentaja.

Haluamme, että myös henkilökuntamme kokee tekevänsä yhteiskunnallisesti tärkeää työtä. Ja siihen me voimme yrityksenä panostaa.

Ihmisten ja yrityksen tulee aina pyrkiä kehittymään ja menemään eteenpäin. Tällä tavoin mahdollistamme onnistumisia, joista saamme hyvän olon.

Mukavaa kevättalvea!