Kesän vieraskynä – takuutyökoordinaattorin terveiset

Haluamme opastaa asiakkaitamme huolehtimaan kiinteistöistään mahdollisimman hyvin.

Työni Rakennusliike Tikakosken takuutyökoordinaattorina koskee takuutöitä periaatteella maan alta lipputangon nuppiin. Työnkuvani on monipuolinen. Tavoitteenani on sekä opastaa kiinteistön käyttäjiä huolehtimaan kiinteistöistä mahdollisimman hyvin että hoitaa kaikki tietoomme tulevat takuutyöasiat kuntoon.

Asuntokauppalaki velvoittaa rakennuttajan järjestämään vuositarkastuksen, jossa todetaan kiinteistössä ilmenevät puutteet ja virheet. Tarkastus tehdään aikaisintaan 12 kuukauden ja viimeistään 15 kuukauden kuluessa siitä, kun rakennus on hyväksytty otettavaksi käyttöön. Tarkastuksesta pitää ilmoittaa vähintään kuukautta etukäteen ja siitä tehdään pöytäkirja, johon puutteet tai virheet kirjataan.

Vuositakuutarkastuksessa käymme kohteen huolellisesti läpi tilaajan edustajan ja kohteen vastaavan mestarin kanssa. Usein myös talotekniikkajohtajamme on paikalla. Tarkistamme kohteesta rakennustekniikan, sähkötekniikan, LVI-tekniikan sekä viheralueet.

On kaikkien edun mukaista, että kaikki tekniikka käydään huolellisesti läpi, ja vuoden aikana tulleet huomiot kirjataan ylös pöytäkirjaan. Kun pöytäkirja on valmis, käymme sen läpi työpäällikön kanssa ja sovimme mahdollisista korjaustoimenpiteistä, jotka tehdään kuukauden kuluessa.

Luovuttamiimme kohteisiin kuuluvat aina vuositakuutarkastukset sekä vuoden päästä että kahden vuoden päästä kohteen luovutuksesta. Takuukysymykset tulevat minulle tai talotekniikkajohtajallemme Pia Kaistaniemelle pääasiassa tilaajan kautta. Tavoitteenamme on hoitaa asiat kahden vuoden aikana niin hyvin, että ulkopuolinen huoltohenkilökunta pystyy pitämään kohteet hyvässä kunnossa myös jatkossa.

Näin kesäaikana takuukysymykset voivat liittyä esimerkiksi nurmikon kasvuun ja puiden hyväkuntoisena pysymiseen. Nurmikon vihreys saattaa muuttua esimerkiksi runsaiden sateiden myötä tai silloin, jos puun kasvussa tai juuristossa ilmenee ongelmia. Niissä tapauksissa olen yhteydessä vihersuunnitteluun, joka huolehtii siitä, että viheralueet saadaan pysymään kunnossa.

Myös venttiilien tukkiutuminen ja joku muu tekninen pikkuvika on tyypillinen takuuseen menevä asia. Niissä tapauksissa hoidan yhteydet paikallisiin putkimieheen tai muihin korjausmiehiin, jotka hoitavat asian kuntoon.

Valitettavasti osa rikkoontumisista voi johtua myös käyttäjistä. Esimerkiksi painavien ikkunoiden avaamisessa ja sulkemisessa muistutamme kevityksestä eli siitä, ettei ikkunaa saa lyödä kiinni, jottei se rikkoudu. Kysymykset saattavat myös liittyä vaikkapa sellaiseen asiaan, ettei viikonloppuna tyhjillään olleen kiinteistön vesihanasta tule maanantaiaamuna kylmää vettä. Yksinkertaisimmillaan ongelma ratkeaa siis neuvomalla, miten kannattaa toimia.

Antoisinta työssäni takuutyökoordinaattorina on ihmisten kanssa kommunikointi. Käymme yhdessä läpi asioita, jotka saadaan keskustelujen myötä kuntoon. Työni on rauhallista eikä sitä voi tehdä hosumalla, vaan jokaiseen kohteeseen pitää perehtyä huolellisesti.

Ohjauksella, neuvonnalla ja opastuksella on merkittävä rooli työssäni. Näin kiinteistöjen käyttäjät voivat hoitaa kiinteistöään mahdollisimman hyvin ja nauttia siitä mahdollisimman pitkään.

Mukavaa ja huoletonta kesää!

Risto Backlund
takuutyökoordinaattori