Koulurakentaminen – suunnittelun 3D-mallinnus tarjoaa avoimuutta

Toteutamme tällä hetkellä Vuorentaan koulun uudisrakennusta Hämeenlinnaan KVR-urakkana. Vuorentaan koulu suunnitellaan kokonaan 3D-mallinnuksena, mikä tarjoaa tietoa ja ymmärrettävyyttä koko projektityöryhmälle.

Havainnekuva Hämeenlinnaan valmistuvasta Vuorentaan koulun uudisrakennuksesta.
Vuorentaan koulun uudisrakennus valmistuu Hämeenlinnaan marraskuussa 2021. Havainnekuva: Arkkitehtitoimisto Avario Oy.

Toteutamme parasta aikaa Vuorentaan koulun uudisrakennusta Hämeenlinnaan ja olemme todella innoissamme hankkeesta. Kohteen tilaajana on Hämeenlinnan kaupunki, ja kohteen pääsuunnittelijana toimii arkkitehti, SAFA Markku Ranne Arkkitehtitoimisto Avario Oy:stä. Avario on pitkäaikainen yhteistyökumppanimme koulu-, päivä- ja hoivakotirakentamisen saralla.

Kohteen pääsuunnittelija arkkitehti Markku Ranne.
Kohteen pääsuunnittelijana toimii arkkitehti, SAFA Markku Ranne Avario Oy:stä.

Millainen prosessi on suunnitella koulun uudisrakennus kokonaan 3D-mallinnuksena, arkkitehti Markku Ranne?

”Arkkitehdin työ perustuu tänä päivänä kolmiulotteisen tietomallin käyttöön. Näin kaikki projektiin sisältyvä tieto on jaettavissa niin suunnitteluryhmän kuin tilaajan ja urakoitsijankin kesken havainnollisessa ja ymmärrettävässä muodossa. Suunnittelun kannalta tietomallin käyttö ennaltaehkäisee turhia virheitä ja ristiriitoja.”

Millainen oli Hämeenlinnan kaupungin ajatus suunnittelun taustoista ja uudisrakennuksen tarpeesta, kaupungin talonrakennuttamispäällikkö Mika Rajala?

Hämeenlinnan kaupungin talonrakennuttamispäällikkö Mika Rajala.
Hämeenlinnan kaupungin puolelta hanketta vetää talonrakennuttamispäällikkö Mika Rajala.

”Sen lisäksi, että tietomalli on osa rakennuksen toteutusaikaista suunnittelua, lähdemme tietomallivaatimuksella selkeästi varautumaan myös tulevaisuuteen. Tulevaisuudessa tietomalli tulee mahdollistamaan käytönaikaisen huollon koordinoinnin sekä suunnitelmien ajantasaisuuden esimerkiksi elinkaaren aikana tulevien muutostöiden osalta.”

Energiatehokas ja laadukas uudisrakennus

Vuorentaan koulun uudisrakennuksen koko on noin 1199 kem2. Rakennuksesta tulee erittäin energiatehokas. Tontille asennetaan maalämpö ja rakennuksen katolle aurinkokerääjiä.

Hankkeeseen sisältyy paitsi koulun uudisrakennus, myös uudisrakennuksen läheisyydessä olevat ulkoalueet sekä pienet muutokset koulun muilla piha-alueilla. KVR-urakkaan sisältyy lisäksi piharakennuksen eriyttäminen päärakennuksesta sähkön ja veden osalta.

Uudisrakennukseen valmistuvat 4–6-luokkien opetus- ja liikuntatilat, käsitöiden kovien materiaalien tilat sekä tilat hallinnolle ja henkilökunnalle. Lisäksi uudisrakennuksesta löytyvät keittiö- ja ruokailutilat, wc-, vaatesäilytys- ja kenkäsäilytystilat oppilaille, siivoustilat sekä talotekniikan tarvitsemat tilat. Yksi opetustiloista toimii myös pehmeiden materiaalien käsityötilana.

Rakennusliike Tikakosken tekninen johtaja Lasse Haapalahti perehtyy Vuorentaan koulun uudisrakennuksen havainne- ja pohjakuvaan.
Yrityksemme tekninen johtaja Lasse Haapalahti johtaa projektia Rakennusliike Tikakosken päässä.

Kiinnitämme erityistä huomiota toiminnallisuuteen, kuten liikuntasaliin ja käsityöluokkiin. 3D-mallinnuksen edut tulevat meidän kannaltamme hyvin esille, kun sovitamme lopullisia suunnitelmia yhteen.

”3D-mallinnus on ollut jo pitkään arkkitehtisuunnittelun perusta. Se helpottaa arkkitehdin työssä kohteen visuaalista ja sisällöllistä tarkastelua ja nopeuttaa huomattavasti suunnitteluprosessia.  Se antaa myös tilaajalle paremman kuvan siitä, miltä rakennus näyttää valmiina”, toteaa arkkitehti Markku Ranne.

Ajatuksia urakan etenemisestä?

Urakka on alkanut meidän näkökulmastamme suunnitelmien mukaan. Ennen rakennuslupaa teimme tontilla raivauksia ja maaperän lisätutkimuksia. Kohteen paalutustyöt on tehty, ja muu pohjarakentaminen on tällä hetkellä käynnissä.

Arkkitehdin näkökulmasta hyvällä tiimityöskentelyllä on saatu suunnittelutyö rakennuslupaa myöten ajoissa valmiiksi ja pysytty hyvin aikatauluissa, vaikka rakentamisen aikataulut voivat aiheuttaa usein haasteita.

”Kun työmaan paalutustyöt ovat käynnistyneet ja aloituskokouskin on jo pidetty, jatkossa ratkomme rakentamiseen liittyviä kysymyksiä työmaakokousten yhteydessä ja teemme tarvittavia tarkennuksia suunnitelmiin liittyen. Sisustussuunnittelun osalta olemme jo loppusuoralla”, kertoo arkkitehti Markku Ranne.

Myös Hämeenlinnan kaupungin näkökulmasta toimintamalli on toiminut hyvin. ”Suunnittelijoiden ja urakoitsijan kokemus kokonaisvastuu-urakoiden koordinoinnista näkyy ammattimaisena projektin johtamisena”, kiittelee Mika Rajala.

Vallitsevan koronatilanteen johdosta suunnittelukokoukset on pidetty ja pidetään jatkossakin etäkokouksina. Kokouksiin on osallistunut suunnittelijoiden ja rakennuttajan lisäksi koulun tulevaa henkilökuntaa, riippuen kokouksen aiheista.

Vuorentaan koulu – kutsumanimeltään koulu keskellä kylää

Kun perustukset ovat valmiina joulukuun lopussa, koulun rakentaminen jatkuu telttamaisen säänsuojan alla. Uudisrakennus valmistuu noin vuoden kuluttua eli marraskuussa 2021. Uudisrakennuksen teko vaatii meiltä erityistä huomiota, koska käyttöikänsä loppumetreillä oleva vanha koulu toimii samalla tontilla koko rakentamisen ajan.

Rakennusprosessia voi seurata Hämeenlinnan kaupungin verkkosivuilla olevan livekameran kautta.

Arkkitehti Markku Ranne kiittelee yhteistyötä Hämeenlinnan kaupungin ja rakennusliike Tikakosken kanssa hyväksi ja toimivaksi.

”Olen myös tyytyväinen siihen, että olemme arkkitehtitoimistona voineet vaikuttaa alueen kehitykseen ja hyvinvointiin suunnittelemalla lähialueen lapsiperheitä palvelevan koulurakennuksen.”

Ranteen mukaan kyläkoulujen sulkeminen ja yhdistyminen suurempiin yksiköihin on päivän trendi. ”Maaseutumaisessa ympäristössä sijaitseva Vuorentaan koulu osoittaa päinvastaista tahtoa pitää pienemmätkin koulut elossa. Se edesauttaa mielestäni turvallisen ja hyvän oppimisympäristön jatkumista pitkälle tulevaisuuteen.”

Talonrakennuttamispäällikkö Mika Rajala jatkaa Ranteen ajatusta: ”Vuorentaan kaupunginosalla on vahva rooli kaupungin kehittymisessä. Alueen asuntojen määrä kasvaa, joten kaupunginosa on jo nyt sekä tulevaisuudessa vahva osa kouluverkostoa.”