KVR-urakka kannattaa

Tikakoskella KVR-rakentaminen on vahvoissa kantimissa. Tälläkin hetkellä toteutamme lukuisia KVR-urakoita eri puolilla Suomea.

Vuorentaan koulu havainnekuva
Vuorentaan koulun uudisrakennus Hämeenlinnassa suunnitellaan kokonaan 3D-mallinnuksena. Suunnittelusta vastaa Avario Oy ja arkkitehti Markku Ranne.

Vaikka vielä on kesää jäljellä, syksyä kohti mennään täydellä tohinalla KVR-urakoinnin saralla. Meillä Tikakoskella on tällä hetkellä käynnissä useita mielenkiintoisia kokonaisvastuurakentamishankkeita, mutta etsimme jatkuvasti myös uusia KVR-kohteita.

Olen kirjoittanut KVR-rakentamisesta jo aiemmassa blogitekstissäni. Ydinajatuksiani huhtikuun blogissani oli paitsi KVR-urakoinnin esittely, myös perustelut, miksi meidät kannattaa valita KVR-urakkanne toteuttajaksi. Tässäpä lyhyt kertaus siitä, miksi rakennusliike Tikakoski on loistava kumppani kokonaisvastuurakentamisen kentällä:

  • Yrityksestämme löytyy vahvaa ammattitaitoa suunnitteluohjauksessa.
  • Olemme juuri sopivankokoinen kumppani.
  • Käytämme luotettavia alihankkijoita.
  • Valitsemme kohteeseenne sopivimmat materiaalit.
  • Kun langat ovat yhden toimijan käsissä, vastuuta on helpompi hallita.
  • Yrityksemme arvot ovat mukana kaikessa tekemisessämme.

Nyt käynnissä KVR-urakoita Varsinais-Suomessa ja Kanta-Hämeessä

Tällä hetkellä toteutamme useita suuria KVR-urakoita muun muassa Hämeenlinnaan, Pöytyälle ja Poriin.

  1. Vuorentaan koulun uudisrakennus Hämeenlinnaan

Vuorentaan koulun uudisrakennuksen pääsuunnittelijana toimii pitkäaikainen yhteistyökumppanimme arkkitehtitoimisto Avario Oy ja arkkitehti Markku Ranne. Uudisrakennus suunnitellaan kokonaan 3D-mallinnuksena. Tällä tavoin tilaaja pystyy tutustumaan rakennukseen virtuaalisesti sekä sisä- että ulkopuolelta.

Uudisrakennukseen tulevat 4–6-luokkien opetustilat, liikuntatilat, käsitöiden kovien materiaalien tilat sekä tilat hallinnolle ja henkilökunnalle. Lisäksi rakennukseen valmistuvat keittiö- ja ruokailutilat, wc-, vaatesäilytys- ja kenkäsäilytystilat oppilaille, siivoustilat sekä talotekniikan tarvitsemat tilat. Yksi opetustiloista toimii myös käsitöiden pehmeiden materiaalien tilana.

Rakennuksen koko on noin 1199 kem2. Hankkeeseen sisältyy paitsi uudisrakennus, myös ulkoalueet uudisrakennuksen läheisyydessä ja pienet muutokset koulun muilla piha-alueilla. KVR-urakkaan sisältyy lisäksi piharakennuksen eriyttäminen päärakennuksesta sähkön ja veden osalta. Rakennuksen katolle asennetaan aurinkokerääjät ja tontille maalämpö.

Paikalla toimii tällä hetkellä käyttöikänsä loppuun tullut koulurakennus. Uudisrakennuksen teko vaatii erityistä huomiota, koska vanha koulu toimii koko rakentamisen ajan. Uudisrakennus valmistuu marraskuussa 2021.

2. Hirsipäiväkoti Pöytyälle

Hirsirunkoisen päiväkodin pääsunnittelijana toimii Avario Oy ja arkkitehti Tero Aalto. Yläneen varhaiskasvatusyksikkö mitoitetaan 60-paikkaiseksi, ja tiloihin tulee kolme lapsiryhmää.

Rakennuksen koko on noin 820 m2. Rakennuksen hirsirunko toteutetaan massiivisena painumattomana hirsirakenteena. Tiloihin suunnitellaan tarkoitukseen soveltuva jakelukeittiö, koska ruoka tuodaan läheisestä palvelukeskuksesta.

Yleisinä tavoitteina tontinkäytön ja rakennuksen suunnittelulle ovat turvallisuus, toiminnallisuus, käyttökelpoisuus ja kestävyys, joiden lisäksi pyritään elinkaarikustannuksiltaan edullisiin ratkaisuihin. Rakennus suunnitellaan esteettömäksi. Suunnittelussa ja rakentamisessa otetaan huomioon kestävän kehityksen tavoitteet. Rakennus valmistuu heinäkuussa 2021.

3. Lastensuojeluyksikkö Poriin

Porin lastensuojeluyksikön pääsuunnittelijana toimii Arkadi Arkkitehdit ja arkkitehti Petri Ilmarinen.

Lastensuojeluyksikkö toteutetaan 14 nuorelle, ja palveluntuottajana toimii Porin kaupunki. Lastensuojelun yksikössä on kaksi osastoa 7+7 lapselle. Lastensuojelun yksikön yhteydessä toimii myös vastaanottoperhetoiminta. Sosiaalipäivystys tuo tarpeen vaatiessa lapsia yksikköön odottamaan vastaanottoperhettä muutamiksi tunneiksi.

Rakennus on kooltaan 900 m2 ja valmistuu kesäkuussa 2021.

KVR-urakka on tilaajalle riskitön tapa

Kuntien ja tilaajan näkökulmasta KVR-urakka on helppo ja turvallinen tapa toimia. KVR-asiakirjat tehdään tilaajan omien tarpeiden mukaiseksi, ja tilaaja saa juuri sellaisen kiinteistön, mitä haluaa. Kunnan rooli on olla rakennusmaan tarjoaja ja käyttäjä sekä rakennusluvan myöntäjä ja valvoja.

Toteutimme vuoden 2020 aikana Iitin kunnalle Pikku-Vieterin päiväkodin Suunnittele ja rakenna eli SR-urakkana. Kunnalla oli selkeät toiveet elokuussa avautuneen päiväkodin rakennusmateriaaleista ja huonetilatoiveista, mutta muuten saimme käyttää omaa asiantuntijuuttamme asiassa. Lue koko artikkelimme, miten yhteistyömme Iitin kunnan kanssa sujui.

Yrityksemme liikevaihdosta noin puolet muodostuu KVR-urakoista. Joustavuus, ammattitaito ja kilpailukykyinen hintamme ovat tilaajiemme mukaan olleet ehdottomia valttejamme. Myös suunnitteluohjauksemme on saanut runsaasti kiitosta.

Jos KVR-urakka kanssamme kiinnostaa, ole rohkeasti yhteydessä! Minut tavoittaa sähköpostista jorma.juurikka@tikakoski.fi tai numerosta 040 833 3983.

Aurinkoista elokuun jatkoa!