Olemme RALA-sertifioituja!

Tikakoskelle on myönnetty Rakentamisen Laatu RALA ry:n RALA-sertifikaatti. Se on osoitus siitä, että yrityksemme toimintajärjestelmä täyttää laadukkaan rakentamisen kriteerit ja noudatamme määrittämiämme toimintatapoja työssämme.

RALA-sertifiointi on rakennusalan yritysten keskuudessa käytetty arviointimenettely, joka perustuu yrityksen toimintajärjestelmän auditointiin. RALA-sertifikaatin saaminen osoittaa, että yrityksen toimintajärjestelmä täyttää menettelyn kriteerit ja yritys noudattaa määrittämiään toimintatapoja käytännössä.

Tikakosken kohdalla toimintajärjestelmä täyttää auditointiin perustuen RALA-sertifiointimenettelyn vaatimukset talonrakentamisen pääurakoinnissa sekä talonrakentamisen projektinjohtourakoinnissa uudisrakennuksien ja laajennuksien osalta. Tämä pätee Raisiossa, Oulussa ja Vantaalla.

Yrityksellämme on ollut RALA-pätevyys jo vuodesta 2012, joten RALA-sertifikaatin hakeminen oli meille seuraava luonteva steppi. Aloitimme valmistautumisen sertifikaatin hakemiseen vuoden 2019 alkupuolella ja jätimme hakemuksen vuoden 2019 loppupuolella. Iloksemme saimme helmikuun alussa tiedon, että meille on myönnetty RALA-sertifikaatti 29.1.2020.

Mitä hyötyä meille on RALA-sertifikaatista?

RALA-sertifikaatilla halutaan lisätä rakentamisprosessien läpinäkyvyyttä ja vähentää rakentamiseen liittyvän byrokratian määrää. Koska RALA-sertifikaatti on arvioitu puolueettomasti, se auttaa yritystämme parantamaan toimintaansa monin eri tavoin.

Tällä hetkellä 319 suomalaisella rakennusalan yrityksellä, suunnittelutoimistolla tai LVI-toimistolla on RALA-sertifiointi.

RALA listaa omilla verkkosivuillaan kolme hyötyä, jotka yritys saa sertifioinnista:

  1. Yrityksen toimintajärjestelmä saa julkisen vahvistuksen.
  2. Laadunhallinnan taso pystytään osoittamaan tilaajalle.
  3. Palautteen avulla toimintaa voidaan kehittää.

Allekirjoitan kaikki kolme listauksessa mainittua hyötyä.

RALA-ser­ti­fioin­ti­me­net­te­lyyn kuuluu paitsi yrityksen oman toiminnan kehittäminen, menettelyjen kuvaaminen ja toiminnan ympäristövaikutusten tunnistaminen, oleellisena osana myös arviointiperusteisiin tutustuminen sekä itsearviointi.

RALA edellyttää yritykseltä muun muassa selkeää organisaatiorakennetta. Yrityksessämme on tehty syksyn 2019 aikana suurempi organisaatiomuutos, jonka viemme organisaatiomme tämän kevään aikana. Eli voi sanoa, että RALA antoi meille kimmokkeen laittaa asiat kuntoon.

Sertifikaatin edellytyksiin kuuluu myös se, että yrityksen henkilöstö on tietoinen alan uusimmista määräyksistä ja asetuksista. Teimme asiaa liittyen toimintatavan muutoksen ja tällä hetkellä esimerkiksi uusimmat tiedotteet lähetetään automaattisesti koko henkilöstölle.

Paransimme myös tarjous-, sopimus- ja hankintatoimintaamme ja varmistimme, että aliurakoissa käytettävä sopimusaineisto vastaa nykyistä tarvettaan. Tarkistimme myös tuotantoon liittyvät kokous- ja palaverikäytännöt ja teimme niihin tarvittavia muutoksia.

Prosessissa mukana olleet tikakoskelaiset osasivat suhtautua itsekriittisesti ja rakentavasti omaan toimintaansa ja huomasivat puutteita ja kehityskohtia työssään. Oivalsimme kukin, millaisilla eri osa-alueilla voimme parantaa omaa toimintaamme.

RALA-sertifikaatti antaa meille eväät eteenpäin

Koska yrityksemme toiminta on laajentunut viime vuosien aikana runsaasti, sertifikaatin hakeminen oli luonnollinen jatkumo kasvupolullamme. Tikakosken tuotantojohtajana arvioin, että meillä oli yrityksenä hyvät edellytykset lähteä hakemaan sertifikaattia ja olen tyytyväinen paitsi lopputulokseen, myös hakuprosessiin.

Prosessi sitoi vastuutason porukkaa yhteen vuodeksi ja tiivisti organisaatiotamme. Hakemus ei ollut mikään yhden miehen show, vaan yhteinen saavutuksemme. Olenkin ylpeä siitä, miten saimme porukan mukaan prosessiin.

Saamamme sertifikaatti tarjoaa tilaajataholle julkisen tunnustuksen osaamisestamme ja on meille paitsi kilpailuetu, myös konkreettinen apuväline asiakasneuvotteluihin.

Sertifikaatin myötä meillä on tulevana syksynä edessämme seuraava auditointi. Jos kehitettävää löytyy, teemme tarvittavat toimenpiteet. Prosessi on jatkuva, ja tavoitteenamme on kehittää toimintaamme entisestään tulevina vuosina. Siihen RALA-sertifikaatti tarjoaa meille oivallisen työkalun.

Nyt on kuitenkin juhlan aika ja voimme iloita saavutuksestamme, koska asetetun päämäärän valmiiksi saaminen on joka kerta yhtä palkitsevaa.

Hyvää talven jatkoa!