Päivä- ja hoivakotien laadukas ja vastuullinen rakentaminen

Vastuullisuus rakentamisessa on mielestämme kaiken perusta. Me Tikakoskella ajattelemme, että kaiken ytimessä on ihminen — kunnissa kuntalainen. Rakennamme aina ekologisuus ja kustannukset huomioiden.

Kokonaisvaltaiseen rakentamiseen kuuluu aina huolellinen ja laadukas suunnittelu ja ammattimainen rakennusprosessi. Periaatteenamme on tehdä laadukasta työtä asiakkaillemme. Sitä voivat tehdä vain työntekijät, joilla on tarvittavat työkalut, ammattitaito sekä vastuun lisäksi vapautta tehdä itsenäisiä päätöksiä. Siksi koulutamme tikakoskelaisista ammattijohtajia.

Päiväkoti- ja hoivakotirakentaminen ovat yrityksemme päätoimintahaaroja, joihin olemme halunneet erikoistua ja panostaa. Päiväkoti on merkittävä ympäristö leikki-ikäiselle lapselle, ja suurin osa suomalaislapsista viettää päiväkodissa useita vuosia elämästään. Päiväkoti-ikäisten lasten isänä haluan olla mukana toteuttamassa tiloja, joissa lapset saavat nauttia laadukkaasta toiminnasta ja varhaiskasvattajat keskittyä olennaiseen. Eli se on lasten kanssa toimiminen.

Lanseeraamamme Terve päiväkoti -malliston perusperiaatteina ovat energiatehokkuus, tilojen muunneltavuus sekä sisäilman puhtaus. Keskitymme mallistossa erityisesti ilmanvaihtoon ja LVI-tekniikkaan sekä tarkkaillemme sisäilman laatua. Toteutamme malliston aina asiakkaidemme tarpeiden mukaan – sen kokemuksen kautta, minkä olemme saaneen aiemmista kohteistamme.

Haluamme tarjota laadukasta rakentamista ja huomioida kuntalaisen koko elinkaari taaperosta ikäihmiseen. Siksi myös hoiva-, palvelu- ja ryhmäkotirakentaminen on toinen erikoisaloistamme. Niissä kiinnitämme erityisesti huomiota eri asiakasryhmien erityistarpeisiin. Kokemuksemme yli 30 päiväkodin ja 700 hoivakotipaikan suunnittelusta ja rakentamisesta antaa meille mahdollisuuden toteuttaa innovatiivisiakin ratkaisuja.

Rakennamme kiinteistöt kymmenien vuosien käyttöä ajatellen. Toteutamme mallistojemme talotekniikan siten, että pienillä kustannuksilla tiloja voi organisoida uudelleen muuttuvan tarpeen mukaan. Esimerkiksi päiväkodeissa käytettävän liimattoman maton voi tarvittaessa helposti vaihtaa, ja sataprosenttinen järjestelmäalakatto mahdollistaa huoneiden akustiikkamuutokset. Näin tilat ovat muokattavissa yhteisön ja kunnan tarpeista riippuen ja elinkaarimalli huomioiden.

Tikakosken toiminnan kantavina tekijöinä ovat hyvinvoivat työntekijät ja pitkät kumppanuudet. Yhteistyömme kuntien kanssa on ollut hedelmällistä ja hyvää ja haluamme tehdä sitä jatkossakin.

Mukavaa kesää!

Anssi Heinonen
Toimitusjohtaja

Ps. Osallistumme syksyn tullen myös Kuntamarkkinoille, jotka järjestetään 12.-13.9. 2018. Tervetuloa tapaamaan meitä osastollemme numero 2.11, joka löytyy toisesta kerroksesta!