Palvelukortteleita ja palveluita

Palvelukorttelit tarjoavat ikääntyvälle väestölle, mutta myös muille ikäryhmille, useita erilaisia palveluita saman katon alla tai ainakin samassa korttelissa. Keskeinen sijainti on toiminnan kannalta ehdoton edellytys.

Palveluasumisen murroksen voidaan ajatella alkaneen maaliskuussa 2019 tapahtuneen hoivakohun myötä. Vuotta myöhemmin eli maaliskuussa 2020 koko Suomi oli poikkeustilassa koronaviruksen vuoksi. Hoivakohusta ja koronasta huolimatta vanhuspalveluiden tarve ei ole kadonnut mihinkään – päinvastoin. Vanhuspalveluiden tarve tulevina vuosikymmeninä kasvaa merkittävästi, kun väestö ikääntyy. Lisätarve kasvavalle kysynnälle johtuu myös kaupungistumisesta sekä siitä, että kunnat ja kaupungit tarvitsevat jatkossa entistä enemmän yksityisen sektorin palveluita.

Iso osa ikäihmisistä asuu kotona, mutta myös erilaisen kotihoidon ja kotiin vietävien palveluiden sekä palveluasumisen tarve kasvaa. Palvelukorttelit ovat nykypäivän rakentamista ja pitkälti myös tulevaisuutta. Puhutaankin ns. hybridirakentamisesta. Palvelukorttelit ovat palveluiden keskittymiä, jotka vastaavat eri käyttäjäryhmien tarpeisiin heille tärkeistä toiminnoista.

Tyypillisesti palvelukorttelista löytyy eriasteisia hoivapalveluita esimerkiksi kevyempää tai tehostetumpaa hoivaa tarvitseville. Palvelukorttelissa voi olla myös päiväkoti, erilaisia vapaa-ajan toimintoja sekä vaikkapa kauppa tai kahvila. Useampi eri käyttäjäryhmä saattaa käyttää yhteisiä harrastus- tai keittiötiloja. Palvelukortteliin voi kuulua myös omistusasuntoja tai kunnan vuokra-asuntoja.

Palvelukorttelit tarjoavat parhaimmillaan miellyttävän ja virikkeellisen ympäristön eri-ikäisille käyttäjilleen. Lapset ja ikäihmiset voivat elää ja toimia saman katon alla sopuisasti rinnakkain.

Huomionarvoisia asioita palvelukorttelin toteuttamisessa

Palvelukorttelin toteuttamisessa on otettava huomioon oikea mitoitus suhteessa kunnan asukaslukuun ja väestön ikärakenteeseen. Niiden avulla pystytään tunnistamaan asumispalveluiden tarve ja kysyntä. Palvelukorttelin avulla voidaan täydentää asumisratkaisuja, korjata palveluverkkoa sekä tukea itsenäisesti asuvia ikääntyneitä. Palveluita voivat käyttää kaikki ympäröivän alueen ja korttelin lähiasukkaat.

Lisäksi palvelukorttelin sopiva sijainti on toiminnan kannalta ehdoton edellytys. Palvelukorttelin on tärkeää sijaita julkisen liikenteen solmukohdassa, eli se ei saa olla liian syrjässä. Jos palvelukorttelissa ei ole kauppaa, lähipalveluiden tulisi olla lähistöllä. Kokemuksemme mukaan ikäihminen jaksaa liikkua rollaattorilla keskimäärin puolen kilometrin matkan kauppaan ja takaisin.

Parhaimmillaan palvelukortteli nivoo yhteen kunnan kaipaamat ja tarvitsemat palvelut, joista osaa tuottaa kunta, osaa yksityinen ja osaa kolmas sektori. Palvelukorttelissa esimerkiksi kunnalla voi olla hallinnassaan vaikkapa rakennuksen 1. kerros, ja rakennuksen 2. ja 3. kerroksessa on useita yksityisiä toimijoita. Tiloja voidaan helposti jakaa, koska kaikilla on yhteinen tahtotila tuottaa hyvää ja laadukasta hoivaa alueen ikääntyville.

Hyvän olon palvelukorttelimme on aktiivinen toimintaympäristö

Palvelukortteleissa ei ole yhtä ainoaa oikeaa toteutusmallia, vaan samassa rakennuksessa tai korttelissa voi olla kolme eri rakennusta ja kumppania. Julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyöllä saadaan synergiaetua palveluntuottajille ja monipuolisia palveluita alueen asukkaille.

Olemme kehittäneet hyvän olon palvelukorttelikonseptin, joka tarjoaa turvallista asumista ja moderneja palveluja saman katon alla. Tikakosken HYVÄN OLON palvelukortteli on nykyaikainen, aktiivinen elinympäristö, joka tarjoaa mukavaa yhdessäoloa ja kaivattua yhteisöllisyyttä. Palvelukorttelimme merkitsee myös monipuolista turvaa asukkaille, koska tarjolla on ympärivuorokautisia palveluja niitä tarvitseville tai haluaville.

Tahdomme, että palvelukorttelissa on elämää. Korttelissa voi olla esimerkiksi lounasravintola tai kahvila sekä yksityisiä lääkäripalveluita, joita voivat käyttää kaikki alueen asukkaat. Koska saunominen on suomalaisille – iästä riippumatta – hyvää oloa tuottava asia, olemme suunnitelleet HYVÄN OLON palvelukorttelimme pihalle myös spa-saunaosaston. Se tarjoaa virkistysmahdollisuuden muillekin lähialueen asukkaille.

Palvelutalon piha, jossa spa-osasto
Palvelukorttelin pihalla voi olla myös spa-osasto. Kuva: ARKADI Arkkitehdit.

Jos kiinnostuit palvelukorttelirakentamisesta, ota rohkeasti yhteyttä! Olemme yksi Suomen johtavista, koko maassa toimivista, päivä- ja hoivakotien sekä palvelukorttelien kehittämiseen ja rakentamiseen erikoistuneista yhtiöistä.

Mukavaa kesän odotusta!