Yhteisöllinen, esteetön ja turvallinen palvelukortteli

Tulevina vuosina ikääntyneiden määrä yhteiskunnassamme kasvaa huomattavasti. Tarjoamme ikäihmisten kotona asumiseen ratkaisuna yhteisöllistä, esteetöntä ja monisukupolvista HYVÄN OLON -palvelukorttelia.

Tulevina vuosina väestörakenteemme muuttuu nopeasti. Ympäristöministeriön Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelman vuosille 2020–2022 mukaan vuoden 2019 lopussa yli 65-vuotiaita oli koko väestöstä 22,3 % eli 1 231 760 ja yli 85-vuotiaita 151 194.

Tilastokeskuksen tekemien ennusteiden mukaan yli 85-vuotiaiden määrä kaksinkertaistuu seuraavassa 20 vuodessa.  Arvion mukaan vuonna 2040 yli 65-vuotiaita on jo yli 1 518 000 ja yli 85-vuotiaita yli 339 000. Tämä vaikuttaa väistämättä ikääntyneiden asumiseen ja palveluihin.

Ikääntyvä väestö haluaa asua omissa kodeissaan, ja kotona asuminen on tärkeää myös yhteiskunnallisesti. Tulevaisuudessa ikääntynyt väestö asuu myös entistä enemmän kaupungeissa ja kaupunkimaisilla alueilla.

Tulevina vuosina ja vuosikymmeninä tarvitaan runsaasti niin olemassa olevan asuntokannan korjaamista ikäihmisille sopiviksi kuin uuden asuntokannan tuotantoakin.

Yhteisöllisyys ja sosiaaliset tekijät lisäävät hyvinvointia

HYVÄN OLON -palvelukortteli on yhteisöllinen kokonaisuus, joka tarjoaa asumista ja erilaisia palveluita.
HYVÄN OLON -palvelukortteli on viihtyisä asumisen ja palveluiden kokonaisuus. Kuva: ARKADI Arkkitehdit.

Tikakosken tarjoama ratkaisumalli on HYVÄN OLON -palvelukortteli, joka tarjoaa lukuisia erilaisia palveluita yhden korttelin alla. Kyseessä on monisukupolvinen yhteisö, josta voivat löytyä niin lähikauppa ja hoivapalvelut kuin kahvila, päiväkoti ja tavanomaista tai senioriasumistakin.

Kyseessä ei ole vanhuskortteli vaan monisukupolvinen yhteisö, jossa asuu ja toimii kaikenikäisiä ihmisiä. Uudentyyppisen HYVÄN OLON -palvelukorttelin arvona on monisukupolvisuuden lisäksi yhteisöllisyys. Eri-ikäiset ihmiset samassa pihapiirissä tuovat palvelukortteliin elämää ja lisäävät yhteistoimintaa ja vuorovaikutusta.

Ympäristöministeriön tekemän toimenpideohjelman mukaan monisukupolvisuus ja yhteisöllinen asuminen tukevat osallisuutta ja tuovat ikäihmiselle lisää turvallisuuden tunnetta.

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisussa: Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020–2023: Tavoitteena ikäystävällinen Suomi todetaan seuraavaa:

”Ikääntyneiden asumistarpeita koskevien selvitysten mukaan valtaosa ikääntyneistä haluaa tulevaisuudessa asua kerrostalossa, palveluiden lähellä. He toivovat asumiselta vaivattomuutta, esteettömyyttä, kaikenikäisten seuraa ja yhteisöllisyyttä. Tulevaisuudessa yhä useampi ikääntynyt asuu yksin. Siksi tarvitaan asumisratkaisuja, joissa kaikenikäiset ihmiset voivat asua yhdessä. Ikääntyneiden asumistarpeet ratkaistaan edistämällä esteettömyyttä nykyisessä asuntokannassa. Esteettömyyttä ja saavutettavuutta tulee tarkastella asuntoa tai rakennusta laajemmin. Sen tulee ulottua koko asuinympäristöön, mikä näkyy myös pääsyssä palveluihin.”

HYVÄN OLON -palvelukorttelin monet mahdollisuudet

Hymyilevä ikääntynyt pitää hoitajaa kädestä.

HYVÄN OLON -palvelukortteli voi pitää sisällään niin varhaiskasvatuspalveluita, ikääntyvien asumispalveluita ja päivätoimintaa, itsenäistä senioriasumista, tavallista vuokra-asumista, hoiva- ja lääkäripalveluita sekä kahvila- ja ravintola- että liikunta- ja hyvinvointipalveluita.

Palvelut sijoittuvat useaan eri kerrokseen esimerkiksi niin, että katutasosta löytyvät kauppa- ja liiketilat. Seuraavissa kerroksissa ovat erilaiset hoiva- ja lääkäripalvelut sekä ravintola- ja liikuntapalvelut. Rakennuksen ylimmistä kerroksista löytyvät puolestaan asumispalvelut ja itsenäinen asuminen.

Ikäihmisen liikkumisen ja palvelujen käytön suhteen asuinrakennuksen ja koko asuinympäristön saavutettavuus ja esteettömyys ovat avainasemassa. Ympäristöministeriön toimenpideohjelman mukaan esteetön ja turvallinen asuinrakennus ja -ympäristö sekä lähellä olevat palvelut mahdollistavat turvallisen arjen toiminnan.

Palvelukortteli tarjoaa tähänkin oivallisen ratkaisun, koska kaikki palvelut löytyvät samasta korttelista tai ainakin lähialueelta. Vaikka liikkuminen ja aistitoiminnot heikkenevät, ikäihminen voi asua omassa kodissaan. Ikäystävällinen asunto ja palvelukortteli ovat esteettömiä, ja pihapiirissä ovat tarjolla kaikki tarvittavat palvelut.

Kutsu meidät kylään – livenä tai vaikka Teamsin välityksellä. Kerromme lisää, millaisia etuja ja hyötyjä HYVÄN OLON -palvelukorttelista kunnallenne on.

Palvelurakentamisen asiantuntija käytettävissänne

Haluamme kantaa kortemme kekoon väestörakenteen muutoksessa ja vastata kasvavaan kysyntään uuden yhteisöllisen asuntokannan suunnittelussa ja tuotannossa. Räätälöimme palvelukorttelin aina kunkin kunnan koon ja tarpeitten mukaan.

Jos haluat kuulla lisää palvelukorttelirakentamisestamme, vastaamme mielellämme kysymyksiisi. Minut tavoittaa osoitteesta antti.kurkela@tikakoski.fi ja numerosta 040 734 9431.

Olemme yksi Suomen johtavista, koko maassa toimivista, päivä- ja hoivakotien sekä koulujen että palvelukorttelien kehittämiseen ja rakentamiseen erikoistuneista yhtiöistä. Olemme toteuttaneet yli 100 palvelukiinteistöä Avaimet käteen -periaatteella, vuokra- tai KVR-mallilla ympäri Suomea.