Puhdas sisäilma on tärkeää

Näin kuumimpaan rakentamisaikaan on hyvä hetki pohtia myös rakennusten sisäilmaongelmia. Ne ovat jatkuva keskustelunaihe eri-ikäisten rakennusten kohdalla – olipa kyseessä vanha tai uudempi päiväkoti, koulu, kesämökki tai koti.

Tyypillisimpiä kosteusvaurioon ja sisäilmaongelmiin johtavia tekijöitä ovat suunnittelu- tai rakennusvirheet. Niiden takana voi olla huolimattomuus, välinpitämättömyys, kiinteistön huono kunnossapito tai kiinteistön luonnollisen vanhenemisen aiheuttamat muutokset.

Etenkin 1960–70-lukujen rakennuskanta on tapetilla kosteusvaurioiden osalta. Ongelmia saattaa kuitenkin esiintyä myös uudisrakennuksissa. Niissä vauriot voivat johtua esimerkiksi rakennusaikaisen suojauksen puutteesta, huonosti kuivatusta betonivalusta tai koneellisen ilmanvaihdon käyttövirheistä.

Usein kyse voi olla vain inhimillisestä virheestä, mutta joskus kyse on valitettavasti myös välinpitämättömyydestä, jolla voi olla kauaskantoiset seuraukset. Nykyaikaisena rakennusliikkeenä tehtävämme on pitää huolta siitä, etteivät työntekijämme tee huolimattomuus- tai välinpitämättömyysvirheitä, vaan toteuttavat hankkeet tarkkaan suunnitelmien mukaan.

Kiinteistöjen, joita tehdään, kuuluu olla terveitä. Siellä asuvan tai työskentelevän ihmisen tehtävänä ei ole miettiä ympärillään olevan kiinteistön ongelmia.

Rakennusliike Tikakosken tarjoamat avaimet puhtaaseen sisäilmaan ovat huolellinen suunnittelu, yrityksen laadunvarmistusjärjestelmän noudattaminen ja tarkka dokumentointi. Emme ole keksineet pyörää uudelleen. Olemme ainoastaan koonneet yhteen alalla hyväksi todetut toimintamallit, niksit ja rakenteet ja luoneet järjestelmän, jotta asiat toteutetaan oikeaoppisesti.

Yrityksemme toimintaa ohjaa rakentamisen elinkaariajattelu. Siinä sekä suunnittelun että rakentamisen lähtökohtana ovat kiinteistön koko elinkaari ja sen vaikutukset kokonaiskustannuksiin, laatuun ja ympäristöön. Rakennuksen terveen elinkaaren takaamiseksi myös rakennuttajien, suunnittelijoiden ja käyttäjien tulee paneutua huolellisesti kohteen suunnitteluun sekä teknisiin ominaisuuksiin. Siten ne toimivat rakennuksen vaatimalla tavalla. Käyttäjien tulee huolehtia rakennuksen kunnosta eikä laiminlyödä sen teknistä huoltoa.

Nykypäivän rakennusliikkeiden velvollisuus on mielestämme kantaa vastuuta siitä, ettemme toista tulevaisuudessa virheitä, jotka ovat aiemmin johtaneet sisäilmaongelmiin. Tämä ei ole paikka, jossa voimme säästää.

Yhdessä toimimalla rakennamme terveitä ja käyttötarkoitukseensa sopivia tiloja ja asuntoja.

Anssi Heinonen
Toimitusjohtaja