Rakentamisen laatu

Rakentamisen laatu on meille Tikakoskella asia numero yksi. Toimintamme perustana on kokonaisvaltainen rakentaminen, jossa huomioimme laadun, asiakkaan tarpeet sekä taloudelliset resurssit kustannustehokkuutta unohtamatta.

Rakentamisen Laatu RALA ry haluaa edistää suomalaisen rakentamisen laatua ja parantaa terveen kilpailun edellytyksiä. RALA on yli 20 vuotta sitten perustettu organisaatio, jonka tavoitteena on helpottaa rakentamiseen liittyvää byrokratiaa ja lisätä rakentamisen läpinäkyvyyttä. Kun rakentamisen lähtökohdat ovat parhaat mahdolliset, rakennusliikkeet voivat keskittyä ydinosaamiseensa.

Rakennusliike Tikakoskella on RALA-pätevyys. Täytämme tilaajavastuulain vaatimukset, yrityksemme tekninen osaaminen ja resurssit ovat todennettu ja referenssikohteet tarkistettu. Myös vastuuvakuutuksemme on kunnossa, ja tilinpäätöstietomme täyttävät lain edellyttämät vaatimukset.

Olemme luoneet systemaattisesti viime vuodet toiminnanohjausjärjestelmäämme, kirjanneet ylös toimintatapamme sekä tehneet jatkuvan kehittämisen suunnitelmaamme. Tällä hetkellä yrityksessämme on käynnissä seuraava askel eli RALA-sertifioinnin haku. Siinä toiminnanohjausjärjestelmämme arvioidaan ulkopuolisen tahon toimesta.

Olemme viimeistelleet toiminnanohjausjärjestelmäämme nyt puolisen vuotta ja itsearvioineet toimintaamme ja työtapojamme. On tärkeää, että koko henkilökuntamme läpi organisaatiomme on osallistunut itsearviointiin. Odotamme ensimmäistä auditointipäivää tulevalle kesälle, jolloin työtämme ja toiminnanohjausjärjestelmäämme arvioidaan RALA:n kriteerien mukaan. Kun auditointi on tehty, lautakunta käsittelee arviointiraportin. Jos läpäisemme arvioinnin, saamme RALA-sertifikaatin.

Suomessa on tällä hetkellä 318 yritystä, joilla on RALA-sertifiointi. Sertifikaatti on voimassa enintään kolme vuotta, ja seuranta tehdään kerran vuodessa.

Mitä hyötyä yrityksellemme on RALA-sertifioinnista?

Sertifiointi auttaa meitä parantamaan toimintaamme puolueettoman arvioinnin kautta. Yrityksemme toimintajärjestelmä saa julkisen vahvistuksen ja voimme osoittaa asiakkaillemme laadunhallintamme tason. Kun yrityksen laatumenetelmät ovat yhdenmukaiset ja ulkopuolinen taho on arvioinut toimintajärjestelmäämme reaaliajassa, saamme läpinäkyvyyttä asiakkaidemme suuntaan.

Pystymme myös kehittämään yrityksemme toimintaa saamamme palautteen avulla. Sertifiointi antaa henkilökunnallemme vankan pohjan siihen, miten toimia ja tehdä töitä. Pelkkä sertifikaatti ei kuitenkaan yksin takaa hyvää laatua, vaan järjestelmää pitää myös käyttää.

Sertifiointi tukee arvomaailmaamme kaikilta osa-alueilta ja voimme toimia arvojemme eli toimitusvarmuuden, innovatiivisuuden, kustannustehokkuuden ja avoimuuden mukaan.

Kun määrittelemme aikataulujen kautta kaikki työvaiheet, rakentamisen laatu paranee, kun rakentamista arvioidaan alimmalta tasolta ylimmälle tasolle tiettyjen prosessien kautta. Se tarjoaa asiakkaillemme toimitusvarmuutta ja yrityksellemme kustannustehokkuutta.

Kun asiakkaamme tietävät, miten toimimme ja raportoimme,avoimuus kasvaa, kun voimme raportoida samoilla menetelmillä joka kerta. Yrityksen laatujärjestelmä ohjaa yritystämme jatkuvaan itsearviointiin ja toiminnan kehittämiseen. Yrityksemme innovatiivisuuteen ohjaava yrityskulttuuri sisäisine koulutuksineen antaa hyvät eväät jatkuvaan kehittämiseen ja asiakastarpeiden toteuttamiseen.

Sertifioinnin hakeminen on yrityksemme strategian mukainen luonteva steppi ja useamman vuoden pitkäjänteisemmän työn tulos, askel suurempaan yritystoimintaan.

Kun kehitämme yrityksemme toiminnanohjausjärjestelmää, kehitämme koko yritystämme. Kaiken taustalla on kuitenkin ajatus, että pystymme takaamaan asiakkaillemme arvojemme mukaista toimintaa.

Anssi Heinonen
toimitusjohtaja