KVR-urakka tai SR-urakka – rakkaalla urakalla on monta nimeä

Kokonaisurakka vai kokonaisvastuu-urakka? KVR-urakka, SR-urakka eli Suunnittele ja rakenna -urakka. Maallikolla voi helposti mennä pää pyörälle eri urakkamuotojen kanssa.

KVR ja SR ovat tuttuja kirjainlyhenteitä rakennusalan ammattilaisille, mutta kenties tuntemattomia monelle muulle. Huhtikuun blogitekstissämme avaamme, mitä kokonaisurakka, KVR-urakka ja SR-urakka tarkoittavat ja miten ne eroavat toisistaan. Perustelemme myös, miksi valita meidät eli rakennusliike Tikakoski toteuttamaan urakkanne – olipa urakkamuoto mikä tahansa.

Kokonaisurakassa vastuu urakan toteuttamisesta kuuluu urakoitsijalle

Perinteisin ja tavallisin urakkamuoto on kokonaisurakka, jossa rakennuksen tilaaja tekee urakkasopimuksen rakennustöistä urakoitsijan kanssa. Urakoitsija – kuten Rakennusliike Tikakoski – toteuttaa rakennustyöt sovittujen suunnitelmien pohjalta. Kokonaisurakassa tilaaja on vastuussa suunnitelma-asiakirjojen tiedoista.

Kokonaisurakassa on tyypillistä, että työmaalla työskentelee aliurakoitsijoita, esimerkiksi sähkö- tai LVI-töissä. Jokaisen aliurakoitsijan kanssa tehdään oma urakkasopimus rakennusurakoitsijan nimissä eikä työn tilaaja ole mukana sopimuksissa.

Kokonaisurakkamuotoisessa tilauksessa urakoitsija vastaa koko rakennustyöstä. Se onkin usein syy, miksi päädytään kokonaisurakkaan, koska silloin tilaajan ei tarvitse ottaa vastuuta aliurakoitsijoiden kanssa tehdyistä sopimuksista. Jos jotain haasteita ilmenee, työn tilaajalla on vastassaan yksi kumppani, joka vastaa rakennustyöstä sekä sopimuksista aliurakoitsijoiden kanssa.

Jos toiveissanne on kokonaisurakka, toteutamme sen vuosien kokemuksella ja ammattitaidolla.

KVR-urakassa urakoitsijan vastuu ulottuu toteutuksen lisäksi myös suunnitteluun

Myös kokonaisvastuu-urakassa eli KVR-urakassa urakoitsija vastaa koko rakennustyön toteuttamisesta, mutta pääosin myös rakennustyön suunnittelusta. KVR-urakassa voi joskus olla mukana tilaajan ennalta tekemät luonnokset, joiden pohjalta tarjous annetaan. Tyypillisimmin suunnittelu kuitenkin kuuluu KVR-urakkaan.

KVR-urakassa tilaajalla on yleensä yksi sopimuskumppani eli urakoitsija, joka valitsee suunnittelijat sekä tarvittavat aliurakoitsijat, jotka toteuttavat työn. Etuna on esimerkiksi se, että urakassa voi käyttää omaa arkkitehtiä. Kun voimme valita arkkitehdin, joka tuntee rakennuksen toiminnallisuuden ja on erikoistunut esimerkiksi päiväkotien tai avoimien oppimisympäristöjen suunnittelemiseen, lopputulos on onnistuneempi.

Kun puhutaan SR-urakasta eli Suunnittele ja rakenna -urakasta, lähdetään yleensä liikkeelle tyhjältä pöydältä. Tilaaja antaa rakennusliikkeelle suuntaviivat eli tilaluettelon sekä toiveet rakennuksesta. Sen pohjalta urakoitsija valitsee sopivan suunnittelijan sekä tekee tarjouksen toteutettavasta rakennuksesta.

Niin KVR- kuin SR-urakassa urakoitsija on vastuussa myös suunnitelma-asiakirjojen tiedoista toisin kuin kokonaisurakassa, jossa asiakirjat kuuluvat tilaajalle. KVR- ja SR-urakoita pidetään tilaajalle turvallisempina urakkamuotoina. Kun tilaajan vastuu pienenee, urakoitsijan vastuu kasvaa.

Toteutamme molempia urakkamuotoja vuosien kokemuksella. Yrityksemme liikevaihdosta noin puolet muodostuu tällä hetkellä KVR- ja SR-urakoista. Kyseisten urakoiden yleistyminen on mielestämme sujuvoittanut rakentamista ja poistanut rakentamisen ongelmia, koska urakan päätoteuttaja on viime kädessä vastuussa urakasta.

Toteutamme KVR-urakkanne ammattitaidolla

Miksi valita meidät urakkanne toteuttajaksi? Koemme, että vastuuta on helpompi hallita, kun langat ovat yhden toimijan käsissä. Yrityksestämme löytyy vahvaa ammattitaitoa suunnittelunohjauksessa ja olemme juuri sopivan kokoinen kumppani. Käytämme vakiintuneita kumppaneita urakan toteuttajiksi sekä valitsemme kohteeseenne parhaiten sopivat materiaalit.

Arvomme eli toimitusvarmuus, innovatiivisuus, kustannustehokkuus ja avoimuus näkyvät toteuttamissamme urakoissa myös käytännön tasolla. Tuomme urakoihin mukaan innovaatioita omista hankekehityksen projekteistamme.

Teemme yhteistyötä yhtä mielellämme niin kuntien ja kaupunkien kuin eri palveluntuottajien ja säätiöidenkin kanssa. Ole rohkeasti yhteydessä, niin voimme yhdessä suunnitella ja rakentaa teidän tarpeisiinne parhaiten sopivan rakennuksen – olipa urakkamuoto mikä tahansa.

Keväisin terveisin!