Turvallinen kiinteistö tarjoaa tekniikkaa ja tunnetta

Turvallisuus tarkoittaa meille paitsi teknisiä asioita, myös tunnetta. Turvallinen hoivakiinteistö toimii niin fyysisesti, psyykkisesti kuin sosiaalisestikin.

Puhutaanpa lapsista, ikäihmisistä tai henkilökunnasta, kiinteistön turvallisuuteen liittyvät seikat ovat merkittävässä roolissa rakentamisessamme. Toteuttamissamme kiinteistöissä turvallisuus tarkoittaa tekniikan lisäksi niin viihtyvyyttä kuin työn, asumisen ja olemisen iloakin.

Tikakosken kiinteistyökehitysjohtajana tahdon nostaa esiin kaksi asiaa, jotka liittyvät mielestäni oleellisesti turvalliseen hoiva- ja päiväkotirakentamiseen:

  1. Kiinteistön tekninen turvallisuus, joka meidän tulee asiantuntijana ja rakentajana hallita siten, että huomioimme voimassa olevat viranomaismääräykset eli lait ja asetukset.
  2. Kiinteistön emotionaalinen eli tunnepohjainen turvallisuus, joka tarkoittaa viihtyvyyttä niin hoivakodin asukkaan tai pienen päiväkotilaisen kuin henkilökunnankin näkökulmasta.

Laki ja asetukset määrittävät teknistä työtämme

Tekninen turvallisuus tarkoittaa meille käyttöturvallisuutta, esteettömyyttä ja paloturvallisuutta. Laki ja asetuksen määrittävät kiinteistöjen teknisen turvallisuuden ja niiden toteutumista valvovat sekä rakennus- että paloviranomaiset.

Noudatamme voimassa olevia määräyksiä ja huolehdimme, että ne toteutuvat rakennuksissamme. Huolellinen suunnittelu ja rakennustyön toteutus ratkaisevat viime kädessä onnistuneen lopputuloksen. Koska toteuttamamme rakennukset – kuten vaikkapa hoivakodit – ovat usein ympärivuorokautisessa käytössä, tekninen turvallisuus on niissä erityisen tärkeässä asemassa.

Tunteet mukana työssämme

Kiinteistön turvallisuudesta puhuessa on yhtä tärkeää muistaa myös emotionaalinen eli tunnepohjainen turvallisuus. Niin hoivakodin asukkailla kuin päiväkodin käyttäjilläkin on oltava turvallinen tunne asuin- ja leikkiympäristössään. Palvelukodissa asumisen pitää tuntuu kotoisalta ja päiväkodissa touhuamisen mukavalta.

Tilojen käyttöön vaikuttavat muun muassa tilojen toiminnallisuus ja selkeys. On oleellista, miten luonnonvalo pääsee sisään tilaan. Eli mihin ikkunat on sijoitettu, missä kohtaa huonetta lamput ovat ja onko valaistusta riittävästi. Myös sisätilojen akustiikka luo turvallisuuden tuntua. Kaikuvat tilat tai kovat ja kalseat valot vähentävät turvallisuuden tunnetta.

Tiloihin sopivat sisustusmateriaalit ja värit lisäävät positiivista ilmapiiriä tilassa ja luovat tunnelmaa. Eri värejä ja kuvatapetteja voidaan käyttää myös helpottamaan suunnistamista ja liikkumista tilassa. Käytämme rohkeasti värejä ja epäsuoria valoja, jotta pystymme luomaan viihtyisää tunnelmaa ja kodinomaisuutta kohteisiimme.

Myös sisätilojen mittakaavalla on merkityksensä. Jos tila on käyttäjämääräänsä nähden ahdas tai vastaavasti liian suuri, turvallisuuden tunne voi kärsiä. Turvallisuuden tunnetta lisäävät myös portaissa ja luiskissa selkeästi havaittavat ja oikein sijoitetut käsijohteet. Luonnollisesti myös liukastumista estävät lattiapinnat pesutiloissa sekä tarvittavat tukikahvat esimerkiksi suihkuhuoneen seinissä ovat merkittävässä roolissa.

Turvallisuuden kannalta tärkeää on myös yksityisyyden kokemuksen mahdollisuus. Millä tavalla henkilökohtainen tila toteutuu hoivakodissa tai päiväkodissa? Oma huone ja rauhallinen leikkitila tarjoavat turvallisuuden kokemuksen niin ikäihmiselle kuin lapsellekin. Myös kiinteistön sulautuminen osaksi muuta asuinaluetta lisää tutkimusten mukaan turvallisuuden tunnetta.

Digitalisaation avulla lisää mahdollisuuksia

Turvallisuutta käsitellessäni haluan nostaa esille myös digitalisaation, jonka kautta hoivakiinteistöihin on viime vuosina tullut erilaisia turvallisuutta helpottavia laitteita ja sovelluksia. Tällaisia ovat esimerkiksi automaattisesti toimivat valvontalaitteet, hoitajakutsut ja sähköiset lukitusjärjestelmät, jotka helpottavat henkilöstön arkea ja antavat asukkaille elämäniloa turvallisuudesta tinkimättä.

Ikääntyvä asukas voidaan tarvittaessa paikallistaa palvelutalon sisältä lääkityksen varmistamiseksi tai hoitokäynnille lähdettäessä.  Hyvin suunnitellussa ja laadukkaasti toteutetussa hoivaympäristössä kaikki tuntevat olonsa turvalliseksi.

Myyntijohtajamme Jorma Juurikka kirjoitti aiemmassa blogissaan siitä, kuinka turvallisuus on myös osa viihtyisää kiinteistöä. Lue lisää Jorman blogista

Hyödynnämme aktiivisesti turvallisuutta lisääviä ratkaisuja

Turvallinen hoivaympäristö on paitsi teknisesti älykäs, myös hiljainen ja rauhallinen sekä asukasystävällinen ja kodikas. Tärkeää on, että asukkaat tai käyttäjät voivat nauttia hoivakodin tai päiväkodin elämästä ja sen tarjoamista mahdollisuuksista.

Myös henkilöstön viihtyvyys on avainasemassa, ja heidänkin on koettava työympäristönsä turvalliseksi ja viihtyisäksi. Tutkimusten mukaan työteho ja työssä viihtyminen paranevat niiden myötä olennaisesti.

Koska haluamme palvella asiakkaitamme mahdollisimman hyvin, tulevaisuuden tavoitteenamme on toteuttaa jatkossa uusiin hyvän olon kohteisiimme asiakastyytyväisyyskysely. Jos asiakaskokemus osoittautuu positiiviseksi, voimme sanoa onnistuneemme työssämme.

Turvallista alkanutta vuotta 2020!