Tikakosken arvot – avoimuus

Blogisarjani Tikakosken arvoista on edennyt viimeiseen osaansa. Edellisissä kirjoituksissani olen käynyt läpi yrityksemme kolmea arvoa eli toimitusvarmuutta, innovatiivisuutta ja kustannustehokkuutta. Nyt on vuorossa neljäs arvo – avoimuus – joka linkittyy mielestäni oleellisesti kaikkiin arvoihin.

Avoimuus, kuten muutkin yrityksemme arvot, on lupaus asiakkaillemme siitä, miten toimimme, millainen yritys haluamme olla. Ja etenkin – millaiseksi yritykseksi haluamme tulla. Eräs tärkeimmistä avoimuuteen liittyvistä asioista on asiakkaan kuunteleminen. Haluamme olla asiakkaillemme joustava, tarkoituksenmukainen ja välitön kumppani ja seistä sanojemme takana.

Avoin toimintatapa synnyttää molemminpuolisia hyötyjä. Haluamme, että asiakkaillemme ja työntekijöillemme on selvää, mitä olemme luvanneet. Kannustamme työntekijöitämme siihen, että puhumme niin onnistumisista kuin erehdyksistäkin aina rehellisesti.

Rakennusalalla on perinteisesti ollut hieman kyseenalainen maine avoimuuden suhteen. Ajat ovat kuitenkin muuttuneet, ja haluamme olla omalta osaltamme vahvistamassa avoimuuden kulttuuria. Siksi käytämme varhaisen puuttumisen mallia eli tartumme ongelmiin heti niiden alkuvaiheessa. Salailu synnyttää epäluottamusta, joka on pahin tulppa missä tahansa liiketoiminnassa.

Asioista kuuluu mielestäni tiedottaa avoimesti ja rehellisesti. Työnantajan täytyy aina pystyä kertomaan avoimesti työpaikan ja sen henkilöiden tilanteesta sekä vastaavasti kuunnella avoimesti myös henkilökuntaa. Olemme halunneet luoda avoimuuden kulttuurin yrityksemme sisälle, jotta jokainen työntekijämme kokisi, että hänen tiedollaan ja mielipiteellään on merkitys.

Millaisilla käytännön keinoilla yrityksemme sisäinen avoimuus sitten ilmenee?

Järjestämme säännöllisesti yrityksen koulutustilaisuuksia. Ylläpidämme myös sisäisessä verkkopalvelussamme kanavaa, minne jokainen voi huoletta jakaa oppimisen tai kehittymisen kohtiaan, onnistumisiaan tai erehdyksiään. Tavoitteenamme on saada jokaiselta työmaalta jokin huomio kerran kuussa. Se voi olla onnistuminen tai oivallus, kun jokin asia on mennyt erittäin hyvin. Tai se voi havainto tai virhe, jonka syy selvitetään ja joka korjataan.

Ymmärrän, että avoimuuden luominen ei synny hetkessä. Haasteena on usein se, ettei ihminen uskalla kertoa tekemistään virheistä. Mielestäni onkin todellista onnistumista, että virheen havaittuaan ja sen korjattuaan uskaltaa kertoa sen ja ottaa siitä opiksi! Tärkeää on, ettei samaa virhettä toisteta. Aito avoimuus syntyy siitä, että pienetkin virheet tuodaan avoimesti esille, jotta niistä voidaan oppia.

Ajattelen niin, ettei virhe ole maailmanloppu, vaan mahdollisuus ja toivon, että voin viedä tätä ajatusta eteenpäin myös työyhteisössämme.

Toivon, että avoimuus on työntekijöidemme keskuudessa arvo, jolla on oikeasti väliä. Se on tärkeä tekijä kaikilla elämän osa-alueilla ja lähellä rehellisyyttä. Kukapa ei haluaisi elää, asua ja tehdä töitä ympäristössä, jossa avoimuutta arvostetaan?

Avoimuus on kuin sateenvarjo kaiken päällä ja jalusta kaiken alla. Toivon, että onnistumme yhdessä luomaan avoimen ilmapiirin työympäristöömme.

Hyvää alkanutta vuotta ja avoimia keskusteluja ja näkemyksiä!

Anssi Heinonen
toimitusjohtaja