Tikakoski ideoimassa lähimmäiskorttelia Ouluun!

Tikakoski on jättänyt kilpailuehdotuksensa Oulun kaupungin järjestämään lähimmäiskorttelin tontinluovutuskilpailuun. Tikakoski osallistuu kilpailuun yhteistyössä MVH-Asunnot Oy:n sekä Linja Arkkitehdit Oy:n kanssa.

Lähimmäiskortteli sijoittuu Oulussa Kaijonharjun keskuksen läheisyyteen. Tontinluovutuskilpailun ydinajatuksina on määritellä asumisen tapoja lähimmäiskortteli-käsitteelle sekä uudenlaiselle hybridikorttelille yhdistäen niin yksityisiä ja julkisia palveluita sekä asumista.

Kilpailuehdotuksemme on nimeltään Havas.

Havas, näkymä piha-alueelta.

Korkeuksiin kurottelevien mäntyjen syleilyyn rakentuva Havas -kortteli on kyläyhteisö täynnä elämää. Perinteisen kalastajakylän henki liittyy ekologiseen, lähes energiaomavaraiseen rakentamiseen. Tämä moderni kyläyhteisö rakentuu digitaalisen palvelualustan kautta uudenlaiseksi yhteisöllisyyden kudelmaksi.

”Lähimmäiskorttelista löytyy tiloja monenlaisiin elämyksiin, työntekoon sekä arjen kohtaamisiin. Kortteli koostuu neljästä lamellitalosta sekä niiden kivijalkaan muodostuvista yhteiskäyttötiloista. Nämä julkiset tai puolijulkiset tilat muodostavat monipuolisen ja mielenkiintoisen esteettömän tilojen sarjan, jotka yhdistävät kyläraitin tavoin korttelin toiminnot ja rakennukset toisiinsa. Kokonaisuuden sydämenä toimii Kalevalantien varteen sijoittuva yhteinen, korkeatasoinen kortteliolohuone Havas.

Yhteiskäyttötilojen päälle muodostuu esteetön kattopiha, asukkaiden ulko-olohuone. Lähimmäiskorttelista löytyy tilaratkaisuja, jotka edistävät matalan kynnyksen yhteisöllisyyttä. Korkeatasoisilla ja houkuttelevilla yhteiskäyttötiloilla on tarkoitus saada ihmiset osallistumaan ja tekemään asioita yhdessä omien kotien ulkopuolella. Rakennusmassojen reunustama luonnonmukainen metsäpiha kulkureitteineen sekä kaupunkiviljelylaatikot ja korttelisauna luovat aktiivista ilmapiiriä ja vahvistaa kortteliyhteisön muodostumista. Korttelin arkkitehtuurilla on haettu modernia kalastajakylän ilmettä, jota aaltoilevat harjakatot rytmittävät. Kortteli tarjoaa asumista koko elinkaarelle erityisasumisesta normaaliin asumiseen ” kertoo Tikakosken suunnittelujohtaja, arkkitehti Katri Durchman.

Käy tutustumassa kilpailutöihin ja jättämässä oma arviosi:

https://www.ouka.fi/oulu/asuminen-ja-rakentaminen/lahimmaiskorttelin-tontinluovutuskilpailu

Kortteliolohuone Havas