Uusia palvelukorttelihankkeita

Olemme allekirjoittaneet viime viikkoina merkittävän määrän uusia hoivakiinteistöhankkeita. Pirkanmaalle ja Satakuntaan on käynnistymässä kaksi isoa palvelukorttelihanketta, joiden investointiarvo on yhteensä lähes 20 miljoonaa euroa.

Toteutamme Pirkanmaalle nykyaikaisen lastensuojelupalveluita tarjoavan kokonaisuuden. Satakuntaan on käynnistymässä esteetön asumispalveluyksikkö kehitysvammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien lasten tarpeisiin.

Palvelukortteli on hybridirakennus, joka sijaitsee tyypillisesti liikenteellisissä solmukohdissa, kuten kaupunkien, ihmisvirtojen ja julkisen liikenteen risteyspaikoissa.

Hybridirakentamisessa eri toiminnot – kuten palvelut ja asuminen – nivoutuvat toisiinsa. Palvelukorttelissa voi olla sekä julkisia että yksityisiä palveluita, esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluja sekä kaupallisia palveluita.

Kun väestö ikääntyy ja kaupungistuminen voimistuu, palvelukorttelit ja hybridimallit tarjoavat tulevaisuuden ratkaisuja ikä- ja palvelurakennemuutokseen. Tämä tarjoaa kunnille paitsi kustannustehokkuutta ja kilpailukykyä myös lisää elinvoimaa ja kasvavia verotuloja uusien työpaikkojen muodossa.

Palvelukorttelihankkeiden lisäksi olemme käynnistämässä uusia päiväkotihankkeita Turun, Tampereen, Kouvolan ja Oulun seudulle. Kohteisiin valmistuu päivähoitopaikkoja lähes 600 lapselle vuoden 2020 aikana.