Valmennamme Tikakoskelaisista ammattijohtajia

Tikakoskessa arvokkainta ovat sen työntekijät, eli tikakoskelaiset. Haluamme panostaa heihin. Periaatteenamme on, että teemme laadukasta työtä asiakkaillemme. Sitä voivat tehdä vain työntekijät, joilla on tarvittavat työkalut, ammattitaito sekä vastuun lisäksi vapautta tehdä itsenäisiä päätöksiä.

Yrityskulttuurimme rakenne on muuttunut. Tapamme ajatella rakentamista on nykyään enemmän projektijohtotyyppinen kokonaisuus. Haluamme valmentaa työnjohtajistamme ammattijohtajia, joilla on kaikki valmiudet tehdä parasta mahdollista jälkeä. Näkemykseni mukaan rakennusprojektit viedäänkin läpi parhaiten ja kustannustehokkaimmin juuri ammattitaitoisten johtajien avulla.

Aloitimme yrityksessämme toukokuussa jatkuvan työnjohtajien valmennusohjelman, jonka käyvät kaikki meidän työnjohtajamme. Valmennusohjelmamme varmistaa sen, että kaikki työnjohtajamme saavat varmasti kaiken tarvitsemansa ammatillisen tietotaidon, johtajuusopit, kokemuksia alan uusista innovaatiosta sekä yhteisön tuen. Valmennusohjelma on jatkuva, ja se sisältää yhteisiä koulutuspäiviä, mutta myös arkea hyödyntäviä ennakkotehtäviä. Näin myös kannustamme kaikkia virheistä oppimiseen ja parhaiden käytäntöjen levittämiseen läpi koko organisaation.

Valmennus alkaa yhdestä tärkeimmästä rakennushankkeiden kustannuksiin vaikuttavista tekijöistä, eli aikatauluista ja työnaikatauluttamisesta. Rakennuksella työn viivästyminen maksaa, joten aikataulussa pysyminen on tärkeää koko projektin onnistumiselle. Seuraavina koulutuspäivinä käymme läpi muun muassa rakennuslait, kehittymistä esimiehenä sekä hiomme työpajassa Tikakosken arvoja konkreettisiksi toimenpiteiksi. Valmennusohjelmassa nostamme esiin alan ajankohtaisia teemoja ja kuuntelemme palautetta ja toiveita koulutuksen sisällöistä myös osallistujilta.

Rakennustyömaan hallinta ja johtajuus nousevat avainasemaan koko työmaan onnistumisessa. Kun pieni ratas pettää koneistossa, niin seurauksena voi olla suuretkin vauriot. Hankkeemme koostuvat useista yhteen toimivasta, eri palasesta. Pääurakoitsijana meidän täytyy kantaa vastuumme. Arvokkaimmat voimavarat ovat siis ammattitaitoiset työnjohtajat, jotka arvostavat työtään ja kantavat ja tekevät työtään ammattiylpeydellä. Valmennusohjelma on yksi työkalumme siihen, miten edesautamme sitä, että projektimme ovat saumattomia.

Minulle on tärkeää, että jokainen tikakoskelainen ymmärtää olevansa arvokas osa Tikakosken koneistoa.

Anssi Heinonen
Toimitusjohtaja