Vesteralle päivitetty RALA-laatusertifikaatti

Toimintatapamme ovat jälleen täyttäneet arvostetun RALA-laatusertifikaatin kriteerit vuosittaisessa RALA:n auditoinnissa. Päivitetty RALA-laatusertifikaatti on laajennettu koskemaan rakentamisen lisäksi nyt myös suunnittelun ohjausta.

Sertifikaatti varmentaa, että yrityksen laadunhallintajärjestelmä täyttää
auditointiin perustuen RALA-sertifiointimenettelyssä määritellyt vaatimukset.

RALA-arviointi huomioi yrityksen keskeiset toimintatavat sekä myös asiakkaan kannalta tärkeät, sopimusosapuolen toiminnalle asettamat vaatimukset ja odotukset. RALA-sertifioinnilla osoitamme sen, että kehitämme toimintatapojamme järjestelmällisesti edelleen. Kaiken taustalla on kuitenkin ajatus siitä, että pystymme takaamaan asiakkaillemme arvojemme mukaista, laadukasta toimintaa.

Tiesitkö, että RALA-laatusertifikaatti on myönnetty vain noin viidelle prosentille suomalaisista rakennusalan yrityksistä?

RALA-sertifiointi on rakennusalan yritysten erityspiirteet huomioon ottava arviointimenettely, joka perustuu yrityksen johtamisjärjestelmän auditointiin. RALA-laatusertifikaatti on osoitus siitä, että yrityksen laadunhallintajärjestelmä täyttää menettelyn kriteerit ja yritys soveltaa määrittämiään toimintatapoja käytännössä.