Vieraskynä – Erityisalana hoivakotirakentaminen

Meillä Tikakoskella on laaja kokemus erilaisten tilojen rakentamisesta ja olemme keskittyneet varsinkin julkisten tilojen rakentamiseen. Hoivakotirakentaminen ja päiväkodit ovat erityisalaamme. Kokemusta ovat kerryttäneet kymmenet rakennetut erityyppiset hoivakiinteistöt ympäri Suomen. Tyypillisiä rakennuskohteitamme ovatkin juuri hoivakodit, palvelutalot, asumispalveluyksiköt, ryhmäkodit sekä päiväkodit. Yhteistä kaikilla näillä on, että ne ovat rakennettu kodeiksi ja räätälöity tarpeisiin sopiviksi!

Tikakosken rakentamat hoivakodit rakennetaan siten, että asukkaiden yksityisyys on turvattu. Loppukäyttäjä eli tulevat asukkaat ovat keskeisessä roolissa jo hoivakodin suunnitteluvaiheessa.Tilat suunnitellaan esteettömiksi, viihtyisiksi sekä yhteisöllisiksi. Paloturvallisuuteen sekä ilmanvaihtoon on kiinnitetty erityistä huomiota joka tilassa. Käytännön rakentamista ohjaa kuivaketju10-toimintamalli, jolla turvataan kosteuden hallinta kaikissa rakennusprosessin vaiheissa. Meillä on osaava ja ammattitaitoinen työnjohto jokaisella työmaalla. Lisäksi työmaan arkea tukee asiantuntevat työpäälliköt, jotka avustavat vastaavia mestareita.

Lähtökohtana hoivakotirakentamisessa on kodinomaisuus, sillä hoivakodin on oltava asukkailleen nimensä mukaisesti koti. Huoneet toteutetaankin siten, että se mahdollistaa asukkaan omat persoonalliset tilaratkaisut ja sisustuksen. Kodissa pitää jokaisen viihtyä!Hoivakotirakentamisessa tärkeintä on sen sijainti, sillä tuettu asuminen tarvitsee aina asukkaille palveluja. Asukkaiden tarvitsemat palvelut, eli ruokapalvelut sekä lääkäri- ja lääkepalvelut, ovat oltava saavutettavissa vaivattomasti.

Kaikessa tilamitoituksessa, pintamateriaalivalinnoissa ja rakennusosissa otamme huomioon käyttötarkoituksen, joka on tehostettu palveluasuminen. Hoivakodit rakennetaan aina tontin mukaan, joten mitoitamme tilat ympäristöön sopiviksi. Kiinnitämme huomiota, että viihtyvyys jatkuu pihamaalle saakka, eli pihoille luodaan usein erilaisia teemapolkuja, puistoja ja yhteisisä ulkoilutiloja tarpeiden mukaan.

Hoivakotirakentamisessa valttimme on, että olemme toteuttaneet usean vuoden ajan erilaisia ratkaisuja niin yksityiselle kuin kunnallisellekin sektorille. Tunnemme hoivarakentamiselle asetetut vaatimukset, kuten sosiaalihuoltolain ja vanhuspalvelulait, kuin omat taskumme. Pystymme takaamaan, että kaikkien räätälöimiemme hoivakotien asukkaiden käytössä olevat tilat ovat riittävät, turvalliset, esteettömät, kodikkaat ja olosuhteiltaan asukkaiden tarpeisiin sopivat. Olemme ketterä ja kustannustehokas toimija, ja teemme rakennushankkeita asiakaslähtöisesti koko Suomessa. Rakentamisemme ei siis rajoitu vain tietyille paikkakunnille. Me voimme skaalata rakennukset aina käyttötarpeiden mukaan.

Kumppaneinamme ovat arkkitehtitoimistot, jotka ovat uppoutuneet kanssamme hoivakotirakentamisen maailmaan. Voimme siis tarjota laadukkaan ja kustannustehokkaan hoivakotipaketin! Mikäli asiakkaamme ei halua omistaa kiinteistöä, voimme rakentaa vuokramallilla eli täysin Avaimet käteen -pakettiratkaisulla. Asiakassuhteemme ovat pitkiä. Tämä mahdollistaa toimintamme jatkuvan kehittymisen sekä kustannustehokkuuden säilymisen rakentamisessa.

Olemme kokonaisvastuullisesti laadukas – ota meihin yhteyttä!

Jorma Juurikka
Myyntijohtaja