Yhteistyössä on voimaa!

Tikakosken toiminnan kantava tekijä on pitkät kumppanuudet. Mitä parempi suhde meillä kumppaniimme on, sitä paremmin opimme tuntemaan heidät. Tyytyväinen kumppani haluaa tehdä jatkossakin yhteistyötä kanssamme, sillä laadukkaan työn tuloksena projektit saavat usein jatkoa.

Kumppaneitamme on kahdenlaisia. Virallisissa kumppanisopimuksissa on kirjallisesti määritelty säännöt. Sanattomilla kumppanuuksilla tarkoitetaan yhteistyötä tahojen kanssa, joiden kanssa ei ole kirjallisia sopimuksia, mutta silti he suosittelevat meitä muille ja toisinpäin. Luonnollisesti kaikki kumppanuudet ovat meille yhtä arvokkaita.

Jokainen haluaa tehdä yhteistyötä hyväksi havaitun kumppanin kanssa. Arvostamme pitkäaikaisia kumppanuuksia, sillä tutun tekijän kanssa toiminta on sujuvaa. Joidenkin kumppaneiden kanssa pitkän yhteistyön seurauksena on syntynyt jopa yhteisiä toimintamalleja. Haluamme toimia asiakkaan edun mukaisesti ja pitkän kokemuksen ansiosta olemme oppineet tunnistamaan asiakkaan tarpeet helpommin. Rakennusala kehittyy vauhdilla, joten se aiheuttaa välillä haasteita. Haasteet on kuitenkin helppo selättää tutun kumppanin kanssa, sillä molemminpuolinen luottamus on jo saavutettu.

Perinteisessä rakennuttamisen elinkaaressa tilaajalle syntyy tarve rakennukselle ja he laativat asialle budjetin. Tilaaja hankkii rakennuttajan, joka puolestaan tekee sopimuksen urakoitsijan kanssa. Varsinkin tilanteissa, joissa kaikki osapuolet eivät ole olleet mukana projektin alusta alkaen, joudutaan usein viilamaan budjettia ennen kuin päästään tositoimiin. Ideaalitilanteessa projektissa on alusta asti mukana tilaaja, rakennuttaja ja urakoitsija eli on olemassa jo ennalta syntynyt kumppanuussuhde. Tällöin raamien asettaminen on ketterää, sillä kaikki tuntevat toisensa ja heidän toimintatavat ennestään. Tällainen oikaistu toimintamalli on kaikkien osapuolten etu.

Tilaajatahojen lisäksi tavoittelemme pitkäaikaisia kumppanuuksia myös muista kumppaneista, kuten alihankkijoista ja tavarantoimittajista. Pitkien kumppanuuksien ansiosta asioista sopiminen on sujuvaa ja ristiriitatilanteita ei pääse syntymään. Pyrimme tukemaan kumppaneitamme kaikin tavoin ja hanke hankkeelta yhteistyö vahvistuu.

Yhdessä toimimalla laatu, asiakkaan tarpeet ja taloudelliset resurssit saadaan kohtaamaan kustannustehokkaalla tavalla.

Anssi Heinonen
Toimitusjohtaja