Muuntojoustavuus – tämän päivän hoivakoti, tulevaisuuden asuintalo?

Palvelurakentamisen perusajatus on tehdä laadukasta, kestävää ja pitkäikäistä. Muuntojoustavuus on yksi kestävyyden kivijaloista. Onkin kaukoviisasta ottaa jo suunnitteluvaiheessa huomioon, että asukaskunta ja jopa kiinteistön käyttötarkoitus voivat rakennuksen elinkaaren aikana vaihtua. Tällä opilla nousee esimerkiksi uusi palvelutalo presidentin kesäkotisaarelle Naantaliin.

Pienillä alkupääinvestoinneilla pitkän tähtäimen hyötyä

Erityisryhmille tarkoitettujen kiinteistöjen rakentamista ohjataan monenlaisilla säännöillä ja määräyksillä, jotka koskevat muun muassa talotekniikkaa ja rakenteita. Myös eri käyttötarkoituksiin suunniteltujen rakennusten ohjeet poikkeavat toisistaan: esimerkiksi ympärivuorokautiseen hoivaan tarkoitetut rakennukset on suunniteltu ja toteutettu eri tavalla ja eri ohjeistuksin kuin uudemmat yhteisöllisen asumisen kohteet.

On kuitenkin hyvä ennakoida, että palvelumuodot ja asumistarpeet tulevat mitä todennäköisimmin muuttumaan tulevien vuosikymmenten aikana. Siksi uudet kiinteistöt on järkevä suunnitella ja toteuttaa niin, että ne soveltuvat pienin ja siten kohtuuhintaisin muutoksin monenlaiseen asumismuotoihin. Näin rakennukset voivat olla tehokkaassa käytössä koko pitkän elinkaarensa ajan. Tällaiseen suunnitteluun ohjaa esimerkiksi asumisen rahoittamis- ja kehityskeskus ARA.

Uusi palvelutalo Naantalin Luonnonmaalle

Naantalin kaupunki järjesti vuonna 2022 tontinluovutuskilpailun, jossa tavoitteena oli saada laadukas, Luonnonmaan arvostetun saaren merelliseen ympäristöön soveltuva ikääntyvien palvelutalo. Vestera voitti kilpailun yhteistyössä Suomen Hoiva ja Asunto Oy:n kanssa.

Aurinkotuuleksi nimitetylle kaava-alueelle nousevan palvelutalon suunnittelussa huomioidaan alusta asti muunneltavuus ja monikäyttöisyys. Kiinteistössä on sen valmistuttua sekä ympärivuorokautiseen hoivaan että yhteisölliseen asumiseen soveltuvia asuntoja, minimikooltaan 30 m2. Rakenteet ja tekniikka toteutetaan niin, että nykyisistä yksiöistä voidaan tulevaisuudessa yhdistellä vaikkapa perheasunnoiksi soveltuvia kaksioita. Sellaisille saattaa olla kysyntää muutaman vuosikymmenen päästä saarella, jonne kaupunki tulevaisuudessa luontaisesti laajennee.

Kiinteistö toteutetaan ARA-rahoitteisena. Suunnittelutyötä onkin tehty hyvässä yhteistyössä sekä kaupungin että ARA:n ohjausryhmän kanssa, joka tutkii ja tukee muun muassa juuri hankkeen muuntojoustavuuden edellytyksiä.

Havainnekuva Naantalin palvelutalosta, jossa on neljässä kerroksessa yhteensä 61 asuntoa. L-muotoinen, harjakattoinen rakennus kiertyy suojaamaan viihtyisyyttä lisäävää piha-aluetta. Saumaton pystypuujulkisivu viimeistelee laadukkaan ilmeen.

Havainnekuva Naantalin palvelutalosta, jossa on neljässä kerroksessa yhteensä 61 asuntoa. L-muotoinen, harjakattoinen rakennus kiertyy suojaamaan viihtyisyyttä lisäävää piha-aluetta. Saumaton pystypuujulkisivu viimeistelee laadukkaan ilmeen.

Vastuullista tekniikkaa tyylikkäissä puitteissa

Haluamme suunnitella ja toteuttaa hankkeita, joilla on pitkä elinkaari: se on osa vastuullisuusajatteluamme. Olemme myös iloisia, että Naantalin kaupungin kilpailusäännöissä edellytettiin muun muassa maalämpöä, aurinkoenergian hyödyntämistä ja puun käytön maksimointia. Nämä kaikki toteutuvat, kun uusi palvelutalo alkaa nousta.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä – pohditaan yhdessä, miten hankkeissanne voidaan huomioida tulevaisuudenkin tarpeet.

Lue lisää: Kilpailuvoitto – yhteisöllistä asumista Naantaliin!

Kiinnostaako ARAn julkaisema opas erityisryhmien asuntojen suunnittelusta? Löydät sen täältä